Events

Stephan Meidell – Museum II

Kristiansand,AVGARDE's SOUND SILO 22.09.2012 00.0022.09.2012 00.00

Published

Etter Max-workshopen med Trond Lossius på BEK, har Stephan Meidell de siste månedene jobbet mer dyptgående med Max/MSP. Her forklarer han hvorfor, og hvordan.

Jeg har ønsket å bruke programmet for å skape et audiolandskap som ikke er mulig med ortodokse effektbokser, og i første omgang programmerte jeg en patch som i funksjon likner en vanlig loop-pedal, men har langt flere muligheter. Den baser seg på det velkjente groove~ objektet, hvor jeg med enkle grep kan forandre avspillingshastighet og start- og stopp-punkt. Etter hvert la jeg inn et objekt som registrerte tonehøyden på den innspilte lyden, slik at jeg kunne kombinere dette med et midi-keyboard og spille med det live. Senere la jeg til andre funksjoner som oktavering, tilfeldig avspilling, sekvensering (registrering av en tilfeldig sekvens som avspilles, som deretter spilles av likt etter et gitt antall ganger), wow (som en båndmaskin) og stretch (som spiller av en bit over et gitt tidsrom, uansett lengde). Jeg har nå seks instanser av denne loop-patchen, som jeg via lydkortet sender til seks høyttalere/forsterkere. Siden groove~objektet er svært begrenset, måtte jeg legge til funksjoner som dempet lyden ved avspillingens start– og stopp, for å unngå ”klikkelyder”. Dermed fungerer dette svært dårlig til looping av droner og lignende. Jeg lagde derfor i tillegg to patcher som bruker tapin~ og tapout~ objektet, som er delayobjekt, og dermed ikke har noen merkbare kutt i lyden når de kjøres i loop. Disse er både knyttet til direktelyd, og to av looperne, slik at jeg kan loope/lagre en loop-sekvens som spilles av, og også spille inn droner i realtime.

Patchen brukes i bestillingsverket ”MUSEUM II”, bestilt av Ny Musikk Kristiansand, og ble fremført under Edge Of Wrong festivalen i Kristiansand 22. september. Verket skal også fremføres under ”Sound Silo” (Avgarde) 13. oktober i Bergen. En Røde NT4 mikrofon fra BEK ble benyttet til å spille inn musikken.