Events

Funeral for KNYT

BEK 22.11.2018 19.0022.11.2018 20.30

Published

Open meeting about the future after the KNYT-scheme, Arts Council Norway’s terminated funding scheme for art and technology. Light refreshments will be served. Please note that the conversation mainly will be held in Norwegian.

After the KNYT-scheme was terminated in 2017, artists and production sites are left with the question of where applications for funding now should be sent. How can we communicate the difference between making art with existing media, and those projects where art- and technology development are inherent? We wish input from you who work with art and technology development for our onward work on this matter.

Vi ønsker å starte en samtale der vi drøfter, deler og tenker fremover. Samtalen innledes av Gyrid Nordal Kaldestad og Stephan Meidell, som begge har erfaringer med KNYT-ordningen. Meidell vil dele sine erfaringer med å motta utviklingsmidler fra ordningen og sine tanker om fremtiden for utviklingsprosjekter etter KNYT. Kaldestad vil dele sine erfaringer med KNYT som kunstner og som forvalter av interessene i kunst- og teknologifeltet gjennom sin rolle i PNEK. I tillegg vil hun komme med oppdatert informasjon fra Kulturrådet om hvordan de vil ta i mot søknader fra feltet og håndtere våre behov fremover.

Gyrid Nordal Kaldestad (f. 1978, Stord) har vært ansatt som daglig leder for PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i en 50% stilling siden august 2017. Hennes bakgrunn er innen improvisasjon og elektroakustisk komposisjon der hun arbeider med stemme/sang, live elektronikk, instrumentbygging og feltopptak. Hennes hovedfokus er å arbeide med lyd, tekst og objekter i ulike former  som lydinstallasjoner, komposisjoner og konserter, samt soloprosjektet Kaldestad med hardingfelespiller Anne Hytta og gitarist Are Lothe Kolbeinsen, der hun er komponist/tekstforfatter og sanger.

Stephan Meidell (f. 1982, Kristiansand) er en komponist  og gitarist som uredd tråkker ut i det ukjente. Hans lydlige oppdagelsesferd har for lengst ledet ham langt vekk fra jazzen, selv om improvisasjonen ofte er ledetråden i de mange prosjektene og verkene han arbeider med. Meidells musikk eksisterer der hvor sjangrene oppløses og kun er fragmenter som kan plukkes fra hverandre og settes sammen på nye måter. Gitaren fungerer ofte som en katalysator for elektroniske lydmanipuleringer, men også som en harmonisk kjerne musikken graviterer mot.

Meidells hovedfokus er møtepunkter mellom det elektriske og akustiske, og han har skrevet flere bestillingsverk hvor dette blir tett knyttet opp mot analoge og digitale visuelle uttrykk.

Gravøl for KNYT er organisert av PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst og BEK, og er en del av programmet til Pixelfestivalen.

Bilde fra Trigger av Stephan Meidell og Blank Blank. Foto: Fabian Fjeldvik