Arrangement

Gravøl for KNYT

BEK 22.11.2018 19.0022.11.2018 20.30

Publisert

Åpent møte om fremtiden etter KNYT-ordningen, Kulturrådets avsluttede støtteordning for kunst og teknologi. Det blir enkel bevertning og faglig mingling.

Etter at KNYT-ordningen ble lagt ned i 2017 sitter kunstnere og produksjonssteder igjen med spørsmål om hvor vi nå skal søke midler til utvikling. Hvordan kan vi kommunisere skillet mellom det å lage kunst med eksisterende medier, og prosjekter med iboende kunst- og teknologiutvikling i seg? Vi ønsker innspill fra dere i kunst- og teknologifeltet, som vi kan ta med oss videre i arbeidet med dette fremover.

Vi vil med dette starte en samtale der vi drøfter, deler og tenker fremover. Samtalen føres av Gyrid Nordal Kaldestad og Stephan Meidell, som begge har erfaringer med KNYT-ordningen. Meidell vil dele sine erfaringer med å motta utviklingsmidler fra ordningen og sine tanker om fremtiden for utviklingsprosjekter etter KNYT. Kaldestad vil dele sine erfaringer med KNYT som kunstner og som forvalter av interessene i kunst- og teknologifeltet gjennom sin rolle i PNEK. I tillegg vil hun komme med oppdatert informasjon fra Kulturrådet om hvordan de vil ta i mot søknader fra feltet og håndtere våre behov fremover.

Gyrid Nordal Kaldestad (f. 1978, Stord) har vært ansatt som daglig leder for PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i en 50% stilling siden august 2017. Hennes bakgrunn er innen improvisasjon og elektroakustisk komposisjon der hun arbeider med stemme/sang, live elektronikk, instrumentbygging og feltopptak. Hennes hovedfokus er å arbeide med lyd, tekst og objekter i ulike former  som lydinstallasjoner, komposisjoner og konserter, samt soloprosjektet Kaldestad med hardingfelespiller Anne Hytta og gitarist Are Lothe Kolbeinsen, der hun er komponist/tekstforfatter og sanger.

Stephan Meidell (f. 1982, Kristiansand) er en komponist  og gitarist som uredd tråkker ut i det ukjente. Hans lydlige oppdagelsesferd har for lengst ledet ham langt vekk fra jazzen, selv om improvisasjonen ofte er ledetråden i de mange prosjektene og verkene han arbeider med. Meidells musikk eksisterer der hvor sjangrene oppløses og kun er fragmenter som kan plukkes fra hverandre og settes sammen på nye måter. Gitaren fungerer ofte som en katalysator for elektroniske lydmanipuleringer, men også som en harmonisk kjerne musikken graviterer mot.

Meidells hovedfokus er møtepunkter mellom det elektriske og akustiske, og han har skrevet flere bestillingsverk hvor dette blir tett knyttet opp mot analoge og digitale visuelle uttrykk.

Gravøl for KNYT er organisert av PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst og BEK, og er en del av programmet til Pixelfestivalen.

Bilde fra Trigger av Stephan Meidell og Blank Blank. Foto: Fabian Fjeldvik