BEK – Bergen senter for elektronisk kunst er et tverrfaglig ressurssenter for utvikling av kunst og ny teknologi. Vi arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling.

BEK utvikler eksperimentelle og kreative initiativ innen kunst og teknologi. Vi tilbyr vår ekspertise gjennom rådgivning, prosjektledelse og opplæring. Våre studioer og prosjektrom benyttes til lyd- og videoopptak samt redigering, integrering av teknologi i kunst, og utvikling av romlige kunstpraksiser. Vi støtter aktivt kunstnere ved å initiere, produsere og presentere kunstprosjekter, og hjelper med å finne samarbeidspartnere for utstillinger, konserter og kunstarrangementer.

På BEK finner du et støttende og oppmuntrende fagmiljø av kunstnere som er med på å utvikle arbeidet ditt. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt med samarbeid og utveksling. Organisasjonene og visningsstedene i vårt nettverk er dedikert til å dele eksperimentell kunst og musikk til et bredt publikum.

#eksperimentere #skape #dele

Nettverk

BEK er en av nodene i det nasjonale nettverket PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, som arbeider for å bedre forholdene for kunstnere som jobber med elektronisk kunst. Nettverket er et faglig møtested og kontaktledd mellom nodene og enkeltkunstnere nasjonalt og internasjonalt. PNEK profilerer det elektroniske kunstfeltet i Norge internasjonalt.

BEK er en av 10 partnere i Future DiverCities, en inkubator for kulturell innovasjon og nye kreative praksiser. En viktig del av arbeidet er å utvikle kreative laboratorier (LABs) hos de ulike partnerne i Europa og Canada. Future DiverCities er et fireåring prosjekt støttet av Kreativt Europa-programmet fra og med 2016.

Organisasjon

BEK ble startet i 2000, og er organisert som en stiftelse.

Vårt styre er:
Marit Paasche (styreleder)
Monika Sandnesmo (nestleder)
Ørjan Drønen Madsen
Sveinung Rudjord Unneland
Magnus Thomassen (vara)

Årsrapporter

Les våre årsrapporter her. BEK mottar driftstilskudd fra Norsk Kulturfond, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Logo

Last ned mappe med vår logo i ulike formater for skjerm og/eller trykk.

Personvernerklæring for BEK

Vennligst les om hvordan vi behandler data og informerer om kunstnere, utøvere og prosjekter i vår personvernerklæring her.

LOGO statfylkekommune GUL

Kontakt

BEK
C. Sundtsg 55
N-5004 Bergen

Kontortid: 10–16
Booking er åpen: Mandager og torsdager 10-16

Tlf: +47 55 23 30 80
E-post: bek@bek.no

Klikk kartet for å aktivere zoom/scroll