Morten Halvorsen

Morten Norbye Halvorsen. Foto: BEK

Morten Halvorsen jobber som produsent i kunst og teknologi på BEK. Han har en deltidsstilling, og kan nåes etter avtale.

Tlf: + 47 93 66 39 68
E-post: morten@bek.no

Morten Halvorsen er kunstner og komponist. Han lager arbeider som omfatter lyd, installasjon, film og performance. Arbeidene er ledet hen av musikk, landskaper, rekvisitter, nettsider, bilder, regisserte lydopptak og konsertopptredener i en kontinuerlig utforskning av kunstnerisk samarbeid og lyd. Han har stilt ut på en rekke gruppe- og soloutstillinger nasjonalt og internasjonalt.

Ansatte