Åse Løvgren

Åse Løvgren er prosjektutvikler på BEK. Hun initierer og produserer kunstprosjekt som aktualiserer kunst og teknologi. Åse har en 30% stilling, og kan nåes etter avtale.

Tlf.: +47 936 45 257
E-post: ase@bek.no

Åse er billedkunstner med utdanning fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Hun jobber i en rekke formater der samarbeid ofte er sentralt, og har blant annet erfaring som kurator, co-artistic research leder, og prosjektleder og arrangør av ulike kunstfaglige prosjekt.

Ansatte