Johanne Øra Danielsen

Johanne Øra Danielsen er ansvarlig for kommunikasjonsstrategier og informasjonsflyt på BEK. Hun har en 50% stilling, og kan nåes etter avtale.

Tel: +47 979 88 962
Mail: johanne@bek.no

Johanne har jobbet med kommunikasjon og markedsføring ved flere kulturinstitusjoner i Bergen, bl.a. Kulturhuset Østre, Foreningen Ekko og Festspillene i Bergen. Hun arrangerer støyklubben Bulldozer, og er produsent for plateselskapet Ideophone Records.

Ansatte