Events

Viva Voce Ellen Røed

Auditoriet, Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6 12.11.2014 13.0012.11.2014 15.00

Published

Arrangementet vil foregå på norsk og engelsk, og er åpent for alle.

Bedømmelseskomité:
Inger Lise Hansen, professor, komitéleder
Kjetil Berge, førsteamanuensis
Anne Helen Mydland, professor

Ellen Røed forsvarer sitt prosjekt “Former for forandring” innenfor Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Avdeling for kunst.

Et videokamera fungerer som et slags tredje øye og inviterer til å samle bevegelige bilder fra omgivelsene. Samtidig kan kameraet bli til et ondt speil som minner kunstneren om at hun ikke nødvendigvis får kontakt med verden gjennom å filme den. Denne spenningen er drivkraften som ligger til grunn for Ellen Røeds stipendiatprosjekt. Gjennom videokunst har Røed reflektert over hva som oppstår mellom natur og bilder, mellom instrumenter og opplevelser, mellom verden og representasjoner av den. Prosjektet resulterte i utstillingen Skyvelære som ble vist på Galleri 3,14 i Bergen sommeren 2013, samt en kritisk refleksjon der de kunstneriske resultatene ble diskutert og plassert i henhold til kontekst, med fokus på den innsikt som er utviklet gjennom prosjektet.

Veiledere har vært Joost Rekveld (NL), kunstner og instituttleder ved Art Science Interfaculty i Haag og Trond Lossius, kunstner og FoU koordinator ved Bergen senter for elektronisk kunst.

Kritisk refleksjon kan lastes ned her.