Events

Victoria Johnson CD Release Concert

Drivhuset, Oslo 06.06.2012 20.0006.06.2012 22.00

Published

Two solo pieces from the record will be performed:

*Alwynne Pritchard: To the Ground
Knut Vaage: Electra*

+ a section of duo improvisations

*Producer : Mats Claesson
Design/photo: Sarah Rosenbaum*

Man skulle forvente at av en utøvende kunstners prosjekt først og fremst besto i å utvide repertoaret av teknikker, frigjøre seg fra spillemåter og vaner for slik å knytte et enda tettere, enda mer intimt bånd til instrumentet. Victoria Johnsons utforskning av den elektriske fiolinens muligheter og egenart har også i seg dette. Men i tillegg – kanskje nettopp som en konsekvens av instrumentets egenart og muligheter – har prosjektet også hatt en annen dimensjon. I tillegg til å fordype seg i instrumentet har hun eksperimentert med og utvidet relasjonen til instrumentet – og ikke bare til fiolinen, men relasjonen mellom henne, instrumentet, en rekke musikere, komponister og kunstnere, samt teknologier, visningsformat og diskurser. I tilsynelatende tilfeldige konstellasjoner har hun bearbeidet den tidligere så transparente linjen som går mellom utøver og verk, mellom utøver og instrument, og mellom utøver og publikum. I stedet for å tolke ferdigskrevne verk, har hun utviklet stykkene og improvisasjonene i workshops sammen med komponistene.

Mer om stykkene:

Knut Vaage: Elektra for el-fiolin og datamaskin
Elektra er en figur fra den greske gudeverdenen, som de fleste av dem blandet inn i ganske grusomme intriger. Hun har vært utgangspunkt for flere kunstverk i både musikk- og teaterhistorien, og har også inspirert Knut Vaage i denne komposisjonen.

Lydene på fiolinen er her inspirert av Jimi Hendrix. Stykket er dramaturgisk sett en situasjon mellom utøveren og maskinen. Datamaskinen står på scenen, utøveren plugger inn, og det som skjer lydmessig er et resultat av ”kampen” mellom utøveren og maskinen.

Alt er basert på real-time prosessering via programmene Max / MSP. I dette stykket blir differenstonene som oppstår i fiolinen fanget opp og datamanipulert. Et sentralt aspekt i Elektra er forholdet mellom hvit støy, ekko og konkrete elementer.

Lydprogrammeringen er gjort av Thorolf Thuestad ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.