Events

Trond Lossius at 3,14

3,14 31.10.2014 17.0009.11.2014 18.00

Published

Upcoming Friday, Saturday and Sunday, musicians will perform in the installation, and from November 4. Jeremy Welsh contriutes with his video works.

De senere årene har Trond Lossius gjort lydopptak i ulike utemiljø. Heller enn å være opptak av enkeltlyder og lydkilder, er dette opptak av lydomgivelser, og opptakene gir en fornemmelse av sted. Mange som arbeider med feltopptak fokuserer enten på det urbane, i en forlengelse av en futuristisk ”art of noise” tradisjon, eller gjør opptak i uberørt natur. Trond Lossius sine opptak er hovedsaklig gjort i bydeler og forsteder. Dette er steder som hverken er utpreget urbane eller uberørt natur, men hvor lydbildet i stedet blir en ”skitten” antroposcenisk miks. Opptakene kjennetegnes av auditive fellesnevnere som går igjen fra et sted til et annet, fra en bydel til en annen, og fra et land til et annet. Lydomgivelsenes kvaliteter er mer tidsspesifikke enn geografisk bestemte. Opptakene dokumenterer hvordan lydomgivelsene påvirkes av trafikk og andre kommunikasjonsmidler, og hvordan disse fremkomstmidlene har blitt en grunnleggende premiss for organiseringen av det moderne samfunnet.

Ansvarlige for produksjonen er Bergen Barokk og Trond Lossius som tidligere har samarbeidet i liknende prosjekt, – ”Lines Converging at a Distance”, under jubileet i Håkonshallen i 2011 og i konsertform som ”Brudd. Flate.” under Holbergdagene samme år. Produksjonen skjer i samarbeid med Stiftelsen 3,14, Bergen kirkeautunnale og Ekkofestivalen, med støtte fra Bergen kommune, Norsk kulturråd og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Trond Lossius på nett