Notice

Til far to KODE

BEK 24.11.2016 00.0001.01.2017 00.00

Published

Tveit Knutsen er opptatt av individets egenverd, og med video som virkemiddel, fokuserer hun på mennesker i ulike livssituasjoner. Videoene har et stillestående handlingsforløp, og er oftest tydelig iscenesatte. Tematisk undersøker hun begreper som behag, ubehag, kontroll og mangel på kontroll, det være seg mellommenneskelige relasjoner, eller på et indre, individuelt plan.
Fra artist statement på Tveit Knutsens hjemmeside

Videoverket “Til far” inngår i utstillingen “Hvit substans” på SOFT Galleri, en utstilling om demens. Utgangspunktet for utstillingen er kunstnerens egne opplevelser og erfaringer med senil demens, både i tidligere arbeid som sykepleier, men også i hennes møte med alzheimer i nær relasjon.
Utstillingen undersøker tematikk knyttet til både pasient- og pårørende. Og med titler som til mor og til far inviterer hun publikum inn til refleksjoner rundt hva som skjer når en av foreldrene utvikler demens.

Utstillingen fikk hederlig omtale i Aftenposten av kunstkritiker Kjetil Røed.

Photo: Video still from “Til far” by Anne Tveit Knutsen