Events

Soundscape Røst for Insomnia by Elin Øyen Vister

Tromsø kunstforening 19.10.2012 20.0004.11.2012 16.00

Published

Utstillingen baserer seg på Øyen Visters flerårige feltarbeid og undersøkelser av lydlandskapet på Røst. Vi får lytte til en levende kystkultur og Norges sårbare sjøfuglbestander hvis mangfold og livsgrunnlag er i ferd med å forsvinne ikke bare på Røst, men i en global skala.

I kunstforeningens 2. etasje har kunstneren innredet to rom og for å sette lyttesituasjonen i fokus: Røster er et nyprodusert lydverk for åtte kanaler, utviklet i samarbeid med Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK) ved Trond Lossius. Verket er bygget opp som et auditivt lydteater i flere akter, og tar lytterne med på en reise gjennom lydmiljøer fra Røst-arkipelen ytterst i Lofoten.

Det andre arbeidet er installasjonen Soundscape Røst – The Listening Lounge som består av en intim enpersons lyttekino og foajé som forsøker å skape den ideelle lyttesituasjon. Her utforsker Øyen Vister lytteopplevelsen i dybden. Et billettsystem sikrer at hver enkelt besøker kan lytte fullstendig uforstyrret av omgivelsene til Øyen Visters plateutgivelse Soundscape Røst – Spaces an Species Vol 1. Begge arbeidene utforsker lyttestrategier ved formidling av lydkunst. Billetter til lytteloungen bookes i respesjonen.

Øyen Vister har bakgrunn som lydkunstner, komponist og artist under navnet DJ Sunshine og Child Of Klang, og har fullført det interskandinaviske masterprogrammet Nordic Sound Art tilknyttet Kunstakademiet i Trondheim og uteksamineres fra KHIB våren 2013.Tidligere i år ble plateutgivelsen Soundscape Røst – Spaces an Species Vol 1 utgitt på Leynar Recordings. Denne er til salgs i Tromsø Kunstforening sammen med en plakat av Theodor Kittelsens tegninger fra hans opphold på Røst i 1880-årene.

Samarbeidspartnere er: Trond Lossius og BEK, og seniorforsker Tycho Anker-Nilssen /NINA.

Soundscape Røst prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Nordland Fylkeskommune og Komponistenes Vederlagsfond.

Takk til: HiFi klubben i Tromsø for lån av utstyr, Targetti Poluson Norway for spotter, og til Kontrapunkt og Stereofil i Oslo, samt takk til Jon Marius Aareskjold.

—-

I forbindelse med Insomniafestivalen holder Tromsø Kunstforening ekstra åpent mandag 22. og tirsdag 23. oktober. Utstillingen står til og med søndag 4. november