Events

Søkjar: Heim

Luftskipet, Straume 01.12.2015 19.0013.12.2015 17.00

Published

Tre kunstnere fra Sotra ville gi hjemstedet sitt en litt annerledes kunstutstilling. Se for deg dette: du kommer inn på en utstilling. Rundt deg kan du se malerier, tegninger, skulpturer, grafikk og du kan høre lyd fra en installasjon og mennesker som prater, skåler og hilser på kjente. Du går en runde i rommet. Alle de 8 verkene i utstillingen er laget av profesjonelle kunstnere med tilknytning til Sotra, stedet du selv bor, eller har reist til for å se denne utstillingen.

Ved inngangen i rommet står det en postkasse. Ved siden av postkassen ligger det en bunke med papir. Ordene på papiret forteller deg at det er et søknadsskjema. Nå, se for deg dette: du har like stor sjanse som alle de andre feststemte menneskene rundt deg til å eie hvilke som helst av kunstverkene i rommet. Arbeidene som er utstilt koster ikke penger, men tiden din. Skjemaet ved postkassen vil vite hvorfor akkurat du fortjener arbeidet til en av de deltakende kunstnerne. Du går en runde til i rommet.

Sammen med 5 andre kunstnere inviterer vi, Gro Lygre Petersen, Håkon Holm-Olsen og Linda Soh Trengereid til en kunstutstilling i Luftskipet på Straume. Vi ville gjøre et kunstprosjekt på vårt hjemsted som tar for seg kjøpepresset som preger vår tid. Et prosjekt i periferien der kunst får være kunst på sine egne premisser uten å bli styrt av krefter som vanligvis trekker i økonomiske tråder. Ved å gi bort alle kunstverkene i utstillingen gir vi alle i publikum en lik sjanse til å bli eier av et verk, uavhengig av bakgrunn, alder eller økonomisk situasjon. For å ha muligheten til å få et arbeid må man levere en søknad som argumenterer for hvorfor vi skal gi verket til henne eller ham.
En søknadssituasjon som gjenspeiler en del av hverdagen til mange av kunstnerne i ustillingen.

Når pengene er tatt bort, hva er da igjen i relasjonen mellom kunst og publikum?

Kunstnerne som viser arbeid er; Kari Bugge Gjerstad, Odd Gjerstad, Trond Lossius/Jeremy Welsh, Heidi Kårtveit, Geir Opdal, Håkon Holm­-Olsen, Linda Soh Trengereid og Gro Lygre Petersen. Det vises verk i mange uttrykk; skulptur, lydverk, maleri, tegning og grafikk og alderen på kunstnerne varierer fra 31 til 90 år.

Den lokale jury, som etter søknadsfristen vil avgjøre hvem som får hvilket verk, godtar søknader på nynorsk, bokmål og engelsk. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å søke.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, BKK, Haltenbanken, Sotra Bruk, Fjell Kommune og Bodoni.