Events

Seminar on intersections between philosophy, language and artistic research

Sydneshaugen skole, auditorium B 09.09.2011 09.1509.09.2011 16.30

Published

9.15 Velkommen
9.30-11.00 Henk Borgdorff: Artistic Research and Academic Research.
Kommentert og ledet av Rebecka Ahvenniemi
11.15-12.00 Rebecka Sofia Ahvenniemi: How to write a philosophical text? Adorno on philosophy and art in modern society
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Søren Kjørup: Baumgarten, Aesthetics, and Artistic Research. Enlightenment Aesthetics and the Concept of Sensuous Knowledge
Kommentert og ledet av Roar Sletteland og Trond Lossius
14.45-15.30 Ane Faugstad Aarø: The Art of Expression: Stendhal, Claudel and Proust in Merleau-Ponty
15.45-16.30 Tom Eide Osa: Genre knowledge in musical performance as intransitive understanding and the practising of rules
19.00 Middag

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Påmelding til middag innen 6.9 til Roar Sletteland: roar@bek.no

Henk Borgdorff er professor i kunstteori og kunstforskning ved Amsterdam School of the Arts og forsker ved Royal Academy of Art og Royal Conservatoire i Haag. Hans arbeid dreier seg om den teoretiske og politiske forståelsen av kunstnerisk forsknings og -utviklingsarbeid.

Søren Kjørup er dansk filosof med kunst- og vitenskapsteori som hovedfelt. Han er professor emeritus ved Roskilde Universitetet (RUC) og forskningsprofessor ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), der han også har stått sentralt i arbeidet med å utvikle et begrep om kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid.