Events

Rad #4 Kom la oss drepe tyngdens ånd / Mesterlektien

Bergen 16.06.2012 18.0017.06.2012 00.00

Published

Rad#4 – Kom la oss drepe tyngdens ånd / Mesterlektien

Filosofen Augustin beskriver i sine “Bekjennelser” det første mennesket som bedrev “stille lesning” – munken Ambrose.
Denne revolusjonerende oppdagelsen – å lese inni seg, endret for alltid vårt forhold til tekst og kunnskap og hva læring er. En splittelse oppstår hos Ambrose mellom stillelesning og høytlesning.
Tekstene før Ambrose var uten mellomrom mellom ordene, som lange kjeder av bokstaver. I stillheten flyter ordene og bokstavene over i hverandre, verden fremstår som fremmed og forlatt, men så, idet man åpner munnen og snakker ut, får teksten med ett form og blir levende.
Rad#4 er et sekstimers kunstarrangement i Latinskolen fra 1706, i Mesterlektien, den 16.juni kl 18.00.
Programmet består av opplesninger fra tekster valgt ut av et antall inviterte lesere. Utvalget er igjen satt sammen til en komposisjon av opplesning, foredrag, lyd, musikk, mat, performative grep, poesi og film.
Relasjonen til det skrevne ord er viktig for menneskene. Tiden ordet ble skrevet i, og tiden ordet leses former sammen meningen. Mellomrommet mellom tid og historie er bevart i boken som kunnskapssamfunnets relekvie. Høytlesning som form, og lytting som aktivitet er en kanal mellom kroppen og sjelen og mellom individet og samfunnet.
På Rad#4 studeres disse fenomener i Mesterlektien ved felles kontemplasjon og eksperimenter.

Et ode til det skrevne ord er det leste ord.

Medvirkende: Anne Margrethe Konow-Lund, Julie Lillelien Porter, Yngve Pedersen, Kristin Taarnesvik, Steinar Bøyum, Trond Søbstad, Ole Mads Sirks Vevle, Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi

Sted: Bergen Skolemuseum/Latinskolen/Mesterlektien, Lille Øvregate 37, ved Domkirkens side.
Dato: 16.juni 2012
Tid: 18.00 – 24.00

Rad er en serie enkveldsarrangementer kuratert av Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi for BEK / Bergen senter for elektronisk kunst. Rad#4 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.