Events

Polyfonia – Variations by Tore Vagn Lid

Landmark,Landmark,Landmark,Landmark 05.05.2010 21.0005.05.2010 22.00

Published

Forsøk på å ”caste” barn og unge inn i en profesjonell kunstsetting er ofte(st) gjort ut fra et ønske om ’autensitet’. ”Embargo – 7 øvelser i kunsten å lykkes”, skrevet og regissert av Tore Vagn Lid for Hordaland Teater (09), gikk motsatt vei. Her var det denne fordommen selv som ble iscenesatt ved hjelp av 11 attenåringer – 11 unge håpefulle – som hadde brukt to måneder på en sirkeltrening i kulturindustri; dvs. i å skjule sine strategier og instrumentelle kalkyler og hersketeknikker så godt som mulig, ikke minst gjennom å benytte sin ”barnlige ufarlighet” og sitt ”autentiske” nærvær i det postdramatiske teateret. Polyfonia/Pilot bygger videre på disse erfaringene, men inviterer samtidig til nytt forsøk: I Embargo ble det kunstneriske materialet (manus og dreiebok) tilrettelagt for- og med tanke på det unge castet av 18-åringer som skulle inngå.

I Polyfonia – Variasjoner er det nettopp det motsatte som er tilfelle: Her konfronteres de unge og urutinerte sceneaktørene med et materiale som alt er lagt opp på forhånd i form av et virituost, krevende musikalsk og audiovisuelt konsept. Det er denne gjensidige ”konfrontasjonen” – dette uvanlige møtet mellom skuespiller og material – som er utgangspunkt og drivkraft bak Polyfonia Variasjonenene. Håpet er å få til en tredelt kunstnerisk utveksling og utvikling, hvor de unge skuespillerne kan endre seg i møtet med materialet; hvor selve Polyfonia-materialet (tekst/regi/musikk)kan endre seg i møtet med de unge skuespillerne; og – ikke minst – hvor dermed også selve uttrykket endres slik at det også inkluderer publikum i den samme prosessen.

—-

Medvirkende:
Ivanna Petrova
Isabell Shepherd
Jørgen Hausberg Nilsen

Regi/Konsept: Tore Vagn Lid
Lyd: Thorolf Thuestad
Scenografi: Kyrre Bjørkås
Produsent: Tor Christian F. Bleikli

Støttet av:
Bergen Kommune
BEK
Bergen Kunsthall

—-

Om TT-B og Tore Vagn Lid

Transiteatret-Bergen arbeider i skjæringspunktet mellom musikk og scene med utviklingen av et samtidsorientert og kritisk eksperimentelt teater. Ut fra en grunntanke om teateret som en syntese av scene og musikk har TT-B under ledelse av autor/regissør Tore Vagn Lid presentert forestillinger som ”Opus 1. Maktens Anatomi” (2001), ”Walk Cat, Walk!”(2002/2003), og ”Maybe it´s too nice? – et visuelt hørespill” (2004) „Polyfonia“ (2007),“Die Massnahme” (2007), “Mann=Mann” (2008) “Elephant Stories – Passacaglia (2009) m.fl.

Skapende og utøvende kunstnere blir knyttet til Tt-B fra produksjon til produksjon, med en kjerne av ni profesjonelle skuespillere, musikere, scenografer, lyd- og lysdesignere med base i Bergen. De siste årene har ensemblet mottatt en rekke priser og utmerkelser og har gjestespilt i flere i Europeiske sammenhenger. Både i utviklingen
av nye musikkdramatiske uttrykk, i “vendingen” mot et nytt politisk teater på kunstens premisser, og i utvikling av nye former for samarbeid mellom “institusjoner” og “det frie feltet” har Tt-B siden
2001 spilt en pionerrolle i norsk Scenekunst. Transiteatret-Bergen støttes blant annet av Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

Tore Vagn Lid (født 1973 i Bergen, Norge). Regissør/Autor og kunstnerisk leder av Transiteatret-Bergen. Doktorand ved Institut für
angewandte Theaterwissenschaft, Giessen (avsluttes -10). Lids arbeid har mottatt en rekke priser og utmerkelser der i blant DTS Jubileumspris 2007, Heddaprisen 2008, og ble tatt ut til programmet
Young directors project unde Festspillene i Salzburg 2008. Hans siste teaterstykke Operasjon Almenrausch fikk også Heddaprisen for årets begivenhet 2009.

—-

Heddajuryen om Tt-Bs forestilling Mann=Mann av B.Brecht på Rogaland Teater 2008:

“Årets teaterprosjekt skal selvfølgelig holde et høyt kunstnerisk nivå. Men prosjektet skal også være en begivenhet i seg selv, det skal være aktuelt, og ha en original form. Årets forestilling oppfyller alle disse kravene, for regissøren har maktet å forene institusjonsteatrets klassiske profesjonalitet med de frie gruppenes modernitet og nytenkning.”