Events

Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis

Hamar teater, Hamar 28.03.2019 09.3028.03.2019 17.40

Published

Anne Marthe Dyvi, artistic developer at BEK, participates in the conference Nye Territorier? Desentralisert kunstpraksis (New Territories? Decentralized art practice) at Hamar, where she will talk about the internet as a landscape. The conference will address some of the questions that “Mjøsa – an art project” and similar art project can provide the basis for setting. In a three-part program, the conference will address the themes of decentralized art practice, artist initiatives, and the internet and landscape.

Prosjektet “Mjøsa et kunstprosjekt” inviterer til åpen fagkonferanse med tittelen Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis, den 28. mars i Hamar teater.

Bildet viser Johannes Engelsen Espedals verk på Kapp, Søylegang (Helgøya). Foto: Jiri Havran.


“Mjøsa – et kunstprosjekt” fant sted ved den store innsjøen. 12 kunstnere arbeidet fra 2016 til 2018 og skapte verk som kan bli permanente eller temporære i landskapet, og som fant sted i utstillingslokaler rundt hele innsjøen. Nå skal alle arbeidene og bakgrunnen for dem presenteres, samtidig som katalogen fra prosjektet slippes. Konferansen den 28. mars vil ta utgangspunkt i dette prosjektet og forsøke å ta fatt i noen av spørsmålene dette og liknende kunstprosjekt kan gi grunnlag for å stille.

Territorium er et ord med latinsk opprinnelse, fra ordet terra som vi oversetter med jord. Et avgrenset stykke av jorden med spesielle kjennetegn. Vanlig bruk knytter ordet til hvem som bestemmer over dette området, hvem gir området karakter, hvem oppmuntrer eller setter grenser for hva som kan foregå. Hvilken rolle spiller kunsten på denne scenen?
Desentralisert betegner noe som ikke befinner seg i sentra. Den vanlige bruken knytter ordet til geografi og politikk. Men det kan kanskje også brukes i forhold til tidens sentrale ideer og arbeidsmetoder?

Konferansen har 3 bolker – alle med innledning og moderert panelsamtale:

Desentralisert kunstpraksis: Eksemplet Mjøsa – et kunstprosjekt.
Innledning ved kurator Per Bj. Boym

Kunstnerinitiativ – hvorfor er dette viktig?
Innledning ved forfatter, essayist og oversetter Alexander Carnera

Internett og landskap
Innledning ved stipendiat ved NTNU Anne Ogundipe

Komplett program og informasjon om påmelding finner du her.