Events

Moviestar at this years METEOR Festival

Visning: Meteor - 6th Floor Akademiet - C. Sundts gt. 53,Utvikling: BEK 17.10.2013 00.0027.10.2013 00.00

Published

http://moviestar.marieke.nu/

Moviestar v2 Work in progress – Premiere METEOR Festival 2013 from marieke v on Vimeo.

The audience will find themselves on a film set surrounded by cameras, lights and a green screen studio, projected into a world that consists of monsters, UFO´s and other slightly surreal events that are controlled by the visitors movements in front of the camera.

The installation forms a tribute to the young history of Special E ffects, that since the existence of film has experienced a fast moving evolution. Special e ffect technologies opened up opportunities explored by filmmakers in order to produce imaginative movies by putting together diff rent filmed scenes; blending real actor recordings with stop motion animations and prerecorded material. Filmmakers were able to create characters and film sets using clay, wood and garden utilities for their imaginative movie plots. Allthough fi lms using these technologies looked far from realistic, they gradually gained acceptance from the public, and changed the way we looked at fi lm forever.

—-

Moviestar er en hyllest til bruken av spesialeffekter og de siste årenes lynraske utvikling av elektronisk teknologi. Ved bruk av både gamle og nye medier skapes omgivelser der publikum er omringet, påvirket og styrt av kamera og lys, bevegelsessensorer, roboter, surroundlyd og animasjoner. Publikum spiller og kommuniserer med fiktive omgivelser, figurer og hverandre. Resultatet projiseres på en stor skjerm, slik at man gis en samlet opplevelse av å både være til stede på et filmsett og å være hovedrolleinnehaver i sin egen skrekkfilm.

Allerede tidlig på 60-tallet forandret utviklingen av nye filmteknikker som “bluescreen” måten skuespillere kommuniserte med hverandre og settet på. Lavbudsjett- og campserier som Land of the Lost, produsert av Sid & Marty Krofft, ble milepæler i bruken av spesialeffekter og kjent for kombinasjoner av virkelige og fiktive skuespillere i fantasirike, konstruerte omgivelser, ofte resulterende i svært surrealistiske sammensurium. I Moviestar går publikum inn i et slikt studio, en konstruert virkelighet omgitt av et prehistorisk landskap med store dyr, fossefall og en serie skrekkscenario i vente.

Ved bruk av både gamle og nye medier skapes omgivelser der publikum er omringet, påvirket og styrt av kamera og lys, bevegelsessensorer, roboter, surroundlyd og animasjoner. Publikum spiller og kommuniserer med fiktive omgivelser, figurer og hverandre. Resultatet projiseres på en stor skjerm, slik at man gis en samlet opplevelse av å både være til stede på et filmsett og å være hovedrolleinnehaver i sin egen skrekkfilm.

Installasjonen forvandler publikum fra kulturkonsumenter til filmstjerner i et levende, interaktivt filmsett og danner et erfaringsrom hvor handlingen aktiveres av folk selv, uten regi. Med utgangspunkt i en serie forhåndsdefinerte hendelser skapes forskjellige forestillinger basert på publikums egen lekenhet.

Åpningen på 17. oktober kl 17 er gratis, fra 18 – 27 oktober fra kl 17-19 koster den 50 NOK

Moviestar is supported by Norsk Filminstitutt, Art Council Norway og Bergen kommune. The installation is part of “Den kulturelle skolesekken”.