Events

Conversation with Knut Wiggen

Grieghallen foajé 30.05.2009 12.0030.05.2009 14.00

Published

Knut Wiggen, født i Buvika ved Trondheim i 1927, har gjennom et langt liv vært brennende opptatt av å finne fram til hvordan musikk og teknologi kan nærme seg hverandre i dagens samfunn. Hans radikale ideer om nettopp dette kom tydelig til uttrykk gjennom hans arbeid i Sverige ved Fylkingen, Sveriges Radio og elektronmusikkstudioet EMS og bidro til at Stockholm ble et knutepunkt for ny og radikal kunst og musikk i Europa på 1960- og 70-tallet.

Wiggen er noe så sjelden som en pioner i elektronisk musikk. Dette til tross for hans klassiske musikkstudier: Pianostudier hos Gottfrid Boon, Hans Leygraf og Robert Riefling, komposisjonsstudier hos Karl-Birger Blomdahl samt litt musikkhistorie ved Uppsala Universitet.

Arrangementet er i regi av Festspillene i Bergen, i samarbeid med BEK.

Mer informasjon:

Bildet viser Karl-Birger Blomdahl og Knut Wiggen på EMS’ klangverksted (foto: Bo-Aje Mellin/SVT)