Utvalgt artikkel

Artikler

BEK 02.12.2023 03.12.2023

DREAMING WITH NONHUMANS AND AI WORKSHOP MED SUZANNE KITE

Som en del av symposiet «The Only Lasting Truth is Change» inviterer BEK kunstnere og forskere til «Dreaming with Nonhumans and AI Workshop», ledet av Lakota-kunstner, komponist og akademiker Dr. Suzanne Kite. «Dreaming with Nonhumans and AI Workshop» er en todagers workshop som undersøker konseptet om å samarbeide med kunstig intelligens som en ikke-menneskelig enhet. Deltakerne inviteres til å utforske…

Vis artikkelside
BEK 16.11.2023 19.11.2023

Glimt fra The Only Lasting Truth is Change: Hallucinating, Computing, Collapsing

BEKs team under årets symposium – Maria Rusinovskaya, Åse Løvgren, Morten Halvorsen, Kaeto Sweeney og Johanne Øra Danielsen – retter en varm takk til: Kunstnerne, forskere og tenkere som var del av programmet og gikk i dialog med symposiets temaer: Wendy Hui Kyong Chun, N. Katherine Hayles, Jennifer Gabrys, Haig Aivazian, Jenna Sutela, Damien Roach, patten, Ibiye Camp, Michele Elam,…

Vis artikkelside
Bergen, Norway and online 16.11.2023 19.11.2022

The Only Lasting Truth is Change 2023: detaljert program

The Only Lasting Truth is Change er et symposium som undersøker hvordan kunstnerisk praksis stadig endrer seg i respons til de skiftende politiske, teknologiske og økologiske tilstandene vi lever i. I 2023 bruker symposiet hallusinering, beregning og kollaps som linser for å utforske hvordan ulike oppfatninger av virkeligheten vokser frem og kolliderer i vår stadig mer automatiserte verden.  Med bidrag…

Vis artikkelside
C. Sundts gate 55 06.11.2023 08.11.2023

Open Call: BEK søker en deltaker til prosjektet «Replicator Workshop»

BEK har en ledig plass i prosjektet «Replicator Workshop: utprøving av generativ KI i fysisk produksjon» til en kunstner, forsker eller skaper. Workshopen ledes av billedkunstner Magnhild Øen Nordahl og forsker Gabriele de Seta, og tar utgangspunkt i deres interesse for abstraksjon og maskinlæring. Workshopen foregår over tre dager, 6.–8. november 2023 i Bergen, og avsluttes med en presentasjon under…

Vis artikkelside
BEK 31.10.2023 14.11.2023

Å lese sammen: BEK leseøkter med Carol Stampone og Samuel Brzeski

NB! På grunn av sykdom er leseøkten med Carol Stampone flyttet til en ny dato, tirsdag 14. november. Velkommen til to kveldsøkter med tekstlig utforsking, ledet av kunstnerne Carol Stampone og Samuel Brzeski. Gjennom måltider og samtaler vil vi utforske spørsmål knyttet til arbeid av to banebrytende filosofer, som tar del i BEK-symposiet The Only Lasting Truth is Change senere…

Vis artikkelside