Kunngjøring

The Only Lasting Truth is Change 2023: detaljert program

Bergen, Norway and online 16.11.2023 19.11.2022

Publisert

The Only Lasting Truth is Change er et symposium som undersøker hvordan kunstnerisk praksis stadig endrer seg i respons til de skiftende politiske, teknologiske og økologiske tilstandene vi lever i. I 2023 bruker symposiet hallusinering, beregning og kollaps som linser for å utforske hvordan ulike oppfatninger av virkeligheten vokser frem og kolliderer i vår stadig mer automatiserte verden. 

Med bidrag fra Wendy Hui Kyong Chun, N. Katherine Hayles, Jennifer Gabrys, Haig Aivazian, Jenna Sutela, Damien Roach, patten, Ibiye Camp, Michele Elam, Eva Maria Fjellheim, Tung-Hui Hu, Suzanne Kite, Bahar Noorizadeh, Klara Kofen, Magnhild Øen Nordahl, Gabriele de Seta, Nora Al-Badri, Lesia Vasylchenko og Critical Craft Collective.

Vi tar som utgangspunkt ulike tolkninger av begrepet «hallusinasjon» – fra oppfattelsen av noe som egentlig ikke eksisterer, til den tekniske betegnelsen av feil i større språkmodeller, og til en beskrivelse av sammenstøt mellom ulike epistemologier. Vi vil lete etter forskjellige krysningspunkter mellom det kunstige og det ekte – mellom storskala statistikk og lokal kunnskap. Kan komplekse erfaringer og mer-enn-menneskelige entiteter bli om til datasett? Hvordan utøver skoger beregningsfunksjoner? Hvordan kan data avkoloniseres, algoritmer styrtes og standardiserende krefter slås tilbake? 

Gjennom samtaler, workshoper, performancer og visninger – ønsker vi å spørre – om den er mer-enn-menneskelig, industrialisert eller automatisert – hvem sin hallusinasjon befinner vi oss i?

Torsdag 16. november

18:00-20:00 Østre, Bergen Assembly

18:00 Åpning av installasjoner av Nora-Al Badri, Jenna Sutela, Damien Roach på Østre
19:00 Åpning av SUPPE–studioet til Critical Craft Collective på Bergen Assembly

Fredag 17. november

18:00-22:00 Østre

Gratis inngang. Programmet strømmes live på vimeo.com/bekdotno

18:00 Dørene åpner
18:15 Introduksjon ved kuratorene
18:30 Wendy Hui Kyong Chun: Hvordan har du det? Sentiment, overvåking og anti-asiatisk rasisme
19:30 Eva Maria Fjellheim: Wind Energy as Green Colonialism – Epistemic Controversies and Strategic Ignorance in Norway’s Green Energy Transition

20:15 Pause

20:30 Digital Lethargy: Tung-Hui Hu i samtale med Carol Stampone
21:15 The Whole Entire World is Colonised, Only We are Free: Haig Aivazian i samtale med Maria Rusinovskaya

Lørdag 18. november

13:00-24:00 Østre

Gratis inngang. Programmet strømmes live på vimeo.com/bekdotno

13:00 Dørene åpner
13:15 Introduksjon ved kuratorene
13:30 Jennifer Gabrys: Skoger som beregner
14:30 N. Katherine Hayles: Forstår store språkmodeller mennesker og våre spørsmål, eller er de «stokastiske papegøyer»? NB! Foredraget til Hayles strømmes ikke

15:30 Pause

16:00 Magnhild Øen Nordahl & Gabriele de Seta: Generativ KI i produksjon av gjenstander – verkstedsutprøvinger
17:00 Michele Elam: How Does AI Do «Race»? (And Why It Matters to Almost Everything)

18:00 Pause

18:15 Lesia Vasylchenko: Chronosphere – et performativ foredrag 

19:00–21:00 Pause, installasjoner av Nora-Al Badri, Jenna Sutela, Damien Roach er åpne

21:00 Dørene åpner
21:45 Bahar Noorizadeh & Klara Kofen: Admiror, or Revolutionary Sentiments
23:00 patten: AIR

Søndag 19. november

11:00–16:00 Bergen Assembly og Østre

11:00–12:20 Filmvisning: «Ouroboros» av Basma Al-Sharif på Østre
12:00–16:00 Installasjoner av Nora-Al Badri, Jenna Sutela, Damien Roach på Østre
13:00–16:00 Et kollektiv måltid med SUPPE-prosjektet av Critical Craft Collective på Bergen Assembly

WORKSHOPER SOM DEL AV SYMPOSIET

Symposiets program omfatter en serie workshoper som foregår i perioden september–desember 2023:

Forests as Environmental Media: Vegetalizing a Smart Forests Atlas – en workshop med Jennifer Gabrys

Data Ornamentalism, Decay of the Digital – en digital workshop med Ibiye Camp

Å lese sammen: BEK leseøkter med Carol Stampone og Samuel Brzeski

Replicator Workshop: utprøving av generativ KI i fysisk produksjon med Magnhild Øen Nordahl & Gabriele de Seta

Dreaming with Nonhumans and AI Workshop med Suzanne Kite

Symposiet «The Only Lasting Truth is Change» låner tittelen sin fra den toneangivende science fiction-forfatteren Octavia Butlers Parable of the Sower (1993). Symposiet organiseres av BEK med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord, Bergen kommune, KORO, Bergesenstiftelsen og i samarbeid med Ekko, Østre, Bergen Assembly, Tenthaus og Statsforvalteren i Vestland. Det er en del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, medfinansiert av EU. 

Kuratorer: Maria Rusinovskaya, Åse Løvgren, Morten Norby Halvorsen.
Kommunikasjon og produksjon: Johanne Øra Danielsen og Kaeto Sweeney.
Grafisk design av Vera Gomes.

Bilder: 1) Jenna Sutela, Pond Brain (2023) Foto: Julian Blum 2) Haig Aivazian 3) Still fra Free to Choose (2023) av Bahar Noorizadeh 4) Critical Craft Collective