Open Call: BEK søker en deltaker til prosjektet «Replicator Workshop»

C. Sundts gate 55 06.11.2023 08.11.2023

Publisert

BEK har en ledig plass i prosjektet «Replicator Workshop: utprøving av generativ KI i fysisk produksjon» til en kunstner, forsker eller skaper. Workshopen ledes av billedkunstner Magnhild Øen Nordahl og forsker Gabriele de Seta, og tar utgangspunkt i deres interesse for abstraksjon og maskinlæring. Workshopen foregår over tre dager, 6.–8. november 2023 i Bergen, og avsluttes med en presentasjon under symposiet The Only Lasting Truth is Change den 18. november 2023.

Begrepet «generativ kunstig intelligens» beskriver et sett med maskinlæringssystemer programmert til å skape ulike typer innhold som tekst, bilder, video, lyder og 3D-modeller. I motsetning til diskriminerende maskinlæringsmodeller som klassifiserer eksisterende data, kan generativ KI skape nytt innhold basert på hva den har lært fra forskjellige datasett.

Generativ KI brukes i stadig flere felt, fra forskning til VFX, grafisk design og industriell produksjon. Den nye bruken av KI fører både til nye kreative praksiser og arbeidsprossesser som effektiv instruksjonsutforming og finjustering av modeller. Til forbrukeren markedsføres generativ KI med lovnader om grenseløs kreativitet og en nærmest magisk mulighet til å gjøre tekst om til bilder og bilder til video. 

Men hvilke begrensninger har generativ kunstig intelligens? Hvordan kan den tilsynelatende endeløse variasjonen i digitalt innhold fungere sammen med fysiske produksjonsprosesser? Hvor mye kommer generativ KI til å ligne på replikatoren fra science fiction-serien Star Trek? Hva kan vi anslå om maskinlæringsmodellens nære fremtid i fysiske produksjonsprosesser gjennom bruk av dagens verktøy?

I denne workshopen vil vi utforske tilgjengelige modeller og verktøy, som f.eks. tekst og bilde til 3D-modellkonvertering. Vi vil utvikle vår egen eksperimentelle produksjonslinje som starter med generativ KI og ender i tilvirkning av en fysisk gjenstand. Deltakerne vil bruke det praktiske arbeidet som utgangspunkt for å diskutere spørsmålene over, og for å stille nye. 

Deltakerne vil være til stede i Bergen under workshopen sine tre hele arbeidsdager. Det er ikke nødvendig med tekniske forkunnskaper knyttet til generativ KI, men man må være interessert i å arbeide praktisk med de nevnte prosessene og tematikkene. 

BEK dekker reise opp til kr. 2500,- og opphold og honorar på kr. 5000,- per deltaker. For å søke, send din CV og et kort motivasjonsbrev (opp til 100 ord) til bek@bek.no innen 20. oktober.

Magnhild Øen Nordahl

Magnhild Øen Nordahl er en billedkunstner basert i Bergen. Nordahls arbeid med skulptur og installasjoner utforsker abstraksjon i 3D-modellering, teknologi og naturvitenskap. Hun interesserer seg for hvordan abstraksjoner former måter å se verden på, kunnskap, hvordan folk arbeider og hvordan ting lages. Nordahl er medgrunnlegger av Aldea Senter for Samtidskunst, Design og Teknologi, og PhD-kandidat i kunstnerisk forskning ved Universitet i Bergen. Nåværende og nylige utstillinger inkluderer «Ways of Unseeing» på Lunds Konsthall i Sverige og «The Machine in Us» på Munchmuseet i Oslo. 

Gabriele de Seta

Gabriele de Seta er teknisk sett en sosiolog. Han har en PhD fra Hong Kong Polytechnic University og var postdoktor på Institute of Ethnology, Academia Sinica i Taipei. Gabriele er nå forsker ved Universitetet i Bergen, hvor han tar del i det ERC-støttede prosjektet «Machine Vision in Everyday Life». Forskningsarbeidet hans baserer seg på etnografisk arbeid fra forskjellige områder, digitale mediearbeid, sosiotekniske utfordringer og språklig kreativitet i den kinesisk-talende verden. Han er også interessert i eksperimentell musikk, internettkunst og de sammenhengende krysningene mellom antropologi og kunstnerisk praksis. 

THE ONLY LASTING TRUTH IS CHANGE

Workshopen er en del av The Only Lasting Truth is Change, et utvidet symposium som undersøker framtidige rammeverk for kunst, teknologi, natur og makt. Årets symposium finner sted i Bergen og på nett 16.–19. november 2023, med satellitt-arrangement gjennom høsten. Klikk her for det detaljerte symposieprogrammet.

Symposiet er organisert av BEK, med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord, Bergen kommune, KORO, Bergesenstiftelsen, og i samarbeid med Ekko, Østre, Tenthaus, Bergen Assembly og Statsforvalteren i Vestland. Det er en del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, medfinansiert av EU.