Generelt

The Only Lasting Truth is Change: Hallucinating, Computing, Collapsing

Bergen 16.11.2023 19.11.2023

Publisert

Hva lærer vi om verden, mens vi lærer å leve med KI? BEK utforsker dette spørsmålet gjennom begrepene hallusinering, beregning og kollaps i årets utgave av symposiet «The Only Lasting Truth is Change».

Blant bidragsyterne er: Wendy Hui Kyong Chun, N. Katherine Hayles, Jennifer Gabrys, Haig Aivazian, Jenna Sutela, Damien Roach, patten, Ibiye Camp, Ramon Amaro, Tung-Hui Hu, Suzanne Kite, Bahar Noorizadeh, Nora Al-Badri, Lesia Vasylchenko, Magnhild Øen Nordahl og Critical Craft Collective

Symposiet finner sted i Bergen 16.–19. november 2023, med satellitt-workshoper og lesesirkler i løpet av høsten.

Vi tar som utgangspunkt varierte tolkninger av begrepet «hallusinasjon» – fra den tekniske betegnelsen av feil i større språkmodeller, til sammenstøt mellom vestlige og urfolks epistemologier. Vi vil lete etter forskjellige krysningspunkter mellom det kunstige og det ekte – mellom storskala statistikk og lokal kunnskap. Kan komplekse fellesskap eller mer-enn-menneskelige enheter bli om til datasett? Hvordan utøver skoger beregningsfunksjoner? Sammen med kunstnere, forskere og publikum vil vi utforske hvordan data kan avkoloniseres, hvordan algoritmiske system kan overvinnes og hvordan å stå imot standardiserende krefter. Gjennom samtaler, workshoper, performancer og visninger – med et kritisk blikk på materiell arkitektur, miljøkontekster og politikken bak kunstig intelligens – ønsker vi å lære hvem sin hallusinasjon vi befinner oss i. Klikk her for det detaljerte symposieprogrammet. 

«The Only Lasting Truth is Change» låner tittelen sin fra den toneangivende science fiction-forfatteren Octavia Butlers Parable of the Sower (1993). Symposiet organiseres av BEK med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord, Bergen kommune, KORO, Bergesenstiftelsen og i samarbeid med Ekko, Østre, Bergen Assembly, Tenthaus og Statsforvalteren i Vestland. Det er en del av New Perspectives for Action – et prosjekt av Re-Imagine Europe, medfinansiert av EU. Grafisk design av Vera Gomes.