Events

Oversettelser

Bomuldsfabriken kunsthall, Arendal 17.01.2015 13.0001.02.2015 16.00

Published

Velkommen til årets kunsthappening og åpning av utstilling ved Bomuldsfabriken Kunsthall lørdag 17. januar kl 13:00

Utstilling 17.01. – 01.02.
Åpent ti-sø kl 12-16

Følgende deltar:

Øyvind Brandtsegg + Axel Tidemann
Lotta Melin
Trond Lossius + Jeremy Welsh
Jon Halvor Bjørnseth
Eirik Havnes
Isak Anderssen
Atle Selnes Nielsen
LEMUR
Dahlske videregående skole
Villa Matilda
Steinerskolen i Arendal
Arendal Kulturskole

Den som oversetter, tolker, sier vi og tenker gjerne på eksempler som tegnspråk, et notebilde eller et dikt. Men hverken oversettelser eller tolkninger er entydige størrelser. Å tolke handler om å ville forstå noe og forsøke å sette det inn i en sammenheng. Å oversette koder, bilder eller skrift til andre språk eller uttrykk kan også bety å tilføre noe: en egen lesning eller forståelse. Her er kunstnere og publikum, kuratorer og kritikere i samme båt, på jakt etter måter å oversette opplevelser på.

Når kunstnere samarbeider på tvers av uttrykksformer, tolker, oversetter, forklarer og misforstår vi hverandre, ofte med svært fruktbare resultater. For i denne prosessen forhandler vi. Vi søker etter mening i det som er annerledes, og forsøker å forstå vår egen kunst gjennom andres. I slike prosesser oppstår stadig nye lag av mening, som parallelle historier, flettet i hverandre.

Når LEMUR inviterer kollegaer og Arendalsregionen til happeningen OVERSETTELSER er det nettopp for å søke, undersøke og framprovosere situasjoner og opplevelser vi ikke kan forestille oss før de finner sted. Elever og barnehagebarn møter musikere, dansere, installasjons-, lyd- og videokunstnere for å lage møtepunkter mellom det performative, den kunsten som skjer i øyeblikket, og det installative, den romlige kunsten.

Å oversette er altså ikke å gjengi perfekt. Å oversette er å stille seg åpen for å lytte, høre og sanse det ukjente — uten å la frykten for misforståelser eller feiltolkninger stå i veien for nye erfaringer.

 

The Atmospherics III (Till it rains, I’m gonna stay inside)

River Deep Mountain High : The Atmospherics er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Trond Lossius (lyd) og Jeremy Welsh (bilde), basert på feltopptak gjort med surround lyd og høyoppløselig video. Siden sommeren 2014 har de gjort feltopptak ulike steder på Vestlandet, og lyd- og videomaterialet fra disse stedene kombineres i installasjoner. Målet er ikke å å gi en konkret representasjon av et eller flere bestemte steder. I stedet undersøkes en mer abstrakt fornemmelse av sted gjennom sammenstilling av flere lag av lyd og bilder, så vel som gjennom distansering og manipulering av ambiens og atmosfære.

Oversettelser er støttet av Nork kulturråd. The Atmospherics er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Billedkunstnernes vederlagsfond og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

 

LEMUR er Ensemble-in-Residence ved Bomuldsfabriken Kunsthall og har siden 2010 kuratert konsertserien PB1898 som finner sted sju lørdager i året. I 2012 produserte ensemblet også happeningen Happy Birthday, John Cage! som samlet over 200 utøvere i alle Bomuldfabrikens rom. OVERSETTELSER er Lemurs så langt siste bidrag som residensensemble før en gruppe gjestekuratorer inviterer sine foretrukne utøvere til programmet i 2015.

Trond Lossius har utdanning i geofysikk fra Universitetet i Bergen, komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk, UiB, og har vært kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Bergen. Han undersøker forhold mellom lyd, rom og sted i installasjoner og andre tverrkunstneriske prosjekter. Han er tilknyttet BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Jeremy Welsh er billedkunstner og professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hans kunstnerisk arbeid omfatter video/film, foto og installasjon, ofte realisert i samarbeid med andre kunstnere og musikere.De siste årene har mye av Welsh’s arbeid vært fokusert på vår opplevelse og oppfatning av sted (Place) – et tema han har utforsket både som kunstner, lærer og kurator.