Events

Amanda Steggell: Electromagnetic Fountain

Norsk Telemuseum 20.03.2010 11.0011.07.2010 18.00

Published

Mer info på Norsk Telemuseums websider.

Kunstneren og koreografen Amanda Steggell har programmert vannstrålene og lysene i Electromagnetic Fountain til å danse til den skiftende elektromagnetiske strålingen i museet.

Fontenen er utstyrt med en detektor som er følsom for radiobølger. Den elektromagnetiske aktiviteten den avdekker styrer elektriske vannpumper, ventiler og farget lys. Publikum deltar selv i fontenens koreografi ved å passere den med elektronisk utstyr eller ved bevisst å aktivisere mobilene sine i nærheten av fontenens antenne.

Mobilselskapenes basestasjoner, de ansattes sambandsutstyr og overvåkingskameraer påvirker også fontenens luner. Begeret til fontenen er en pensjonert parabolantenne, tidligere brukt ved analog TV-overføring fra Tryvannstårnet.

Steggells lekne og poetiske tilnærming handler ikke bare om estetisk appell. Den åpner for refleksjon over strålingsfeltene som en naturressurs det er knyttet kommersiell og politisk maktkamp til, samt uavklarte helsespørsmål.

Utviklingen har kunstneren gjort i 2007/ 2008 i samarbeid med blant annet bedriften NLI, gjennom et pilotprosjekt for kunst- og næringslivssamarbeid initiert av ROM 3 , Skien, mens Trond Lossius ved BEK bisto med programmeringsarbeid. Utviklingen av prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd.

Mer informasjon om fontenen og andre prosjekter av kunstneren her.

Foto: A. Steggell. Brukt med tillatelse (CC).