RAD

Publisert

RAD (2011 – 2015) var en serie enkveldsarrangementer der kunstnere, forskere og utøvere ble valgt ut og satt sammen til en flermedial helhet som kunne belyse komplekse problemstillinger og tema. For serien ble det valgt arena ut fra hvert arrangements tematikk, gjerne steder som underbygget den kunstneriske utforskingen. Etterhvert ble det også utgitt en vinyl-LP og en fanzine som en del av «raden». Arrangementene og utgivelsene var laboratorium for å radikalt utforske overraskende kunstneriske krysskoplinger og nye visningsformater. Med RAD var ønsket å løse opp idéer om billedkunst, musikk, scenekunst, litteratur og akademia som separate felt. Prosjektet belyser BEKs rolle som pådriver for slike tverrkunstneriske eksperimenter og samarbeid. Selv om ikke RAD i seg selv tematiserte teknologi eller elektronisk kunst, følger den en utopisk understrøm i teknologidiskursen hvor teknologi vil bryte ned alle grenser mellom institusjoner, sjangere, og høyt og lavt. Denne opp-åpnende karakteren skaper et sted for nye idéer og assosiasjoner.

RAD bygget også på en idé om ‘det sammensatte publikum’. Siden arrangementene var flerdisiplinære, og med et bevisst valg av ulike fagfelt, kunne de spres og oppsøkes av en sammensatt publikumsmasse. Kort sagt en broket forsamling. Dette ble spesielt tydelig på RAD #3, NULLDOKUMENTET i Bergen Tingrett, der dommere, kunstnere, scenekunstnere, samtidsmusikere, studenter, universitetsansatte og andre utgjorde publikum. Rettsalen er hierarkisk strukturert med hoveddommer i midten foran, og aktorat og så videre spredt ned til tilhørerbenkene. Publikum ble oppfordret til å bryte mønsteret og velge selv hvor de ønsket å sitte, om dette var på dommerens eller tiltaltes plass.

RAD-serien ble kuratert og gjennomført av Anne Marthe Dyvi og Espen Sommer Eide for BEK.


RAD #1 Seriebegrepet

11. mars 2011 på Knipsu

RAD #1 var en presentasjon, installasjon, forelesning og konsert på Knipsu, et visningsrom for samtidskunst i Bergen. Filosofen Steinar Bøyum reflekterte rundt seriebegrepet i litteratur og filosofi, med utgangspunkt i den rå latteren hos 1400-tallsforfatteren Rabelais. Espen Sommer Eide presenterte lyden av døde språk. Ellen Røed viste en performance for vitenskap, sarabande og cembalo, og Maia Urstad fremførte radiokonserten ”23 Uhr in Deutschland ……..”. Etter visningene spilte Knipsu Soundsystem og baren var åpen.

Om Rabelais sier Kjartan Fløgstad: ”Den rå latteren hos Rabelais forkynner at det er i ‘folkedjupet’ vi finn den mest fundamentale visdommen. ” Når vi plasserer Rabelais’ tekster og tolkningene av disse i et kunstrom, og presser teksten opp mot kunsten, er dette for på den ene siden å si at kunst handler om menneskenes relasjon til verden, og på den andre siden å poengtere at vitenskapen blot er et uttrykk.

Medvirkende: Ellen Røed, Espen Sommer Eide, Maia Urstad, Steinar Bøyum, Anne Marthe Dyvi, Hans Knut Sveen og Knipsu Soundsystem.

Steinar Bøyum foredrar og Anne Marthe Dyvi leser opp fra Rabelais.

RAD #2 Tala ur minnet

11. – 12. juni 2011 i Knut Vaages komponisthytte

Til RAD #2 ble et utvalg kunstnere og musikere invitert til å improvisere sammen i Knut Vaages komponisthytte i Sunde i Kvinnherad. I hytten komponerer Vaage sin musikk, og finner ro til å tenke. Komponisthytten ligger på gården der hans bestefar, bonden og forfatteren Ragnvald Vaage skrev skjønnlitteratur fra første del av 1900-tallet og til sin død i 1966. Knut Vaage er komponist og pianist som aktivt arbeider på tvers av sjangre og disipliner. Under RAD#2 ble Ragnvald Vaages dikt opplest på dikterens favorittsteder i naturen rundt eiendommen. Publikum og utøvere overnattet i komponisthytten, i telt i hagen og hos naboer rundt. Det ble laget mat til felles måltider for alle i den spartanske hytta.

Medvirkende: Knut Vaage, Chris Delancourt, Signe Lidén, Alog ved Espen Sommer Eide og Dag-Are Haugan, Sigbjørn Apeland og Anne Marthe Dyvi.

Knut Vaage (i rommet bak) og Sigbjørn Apeland improviserer.


RAD #3 NULLDOKUMENTET

18. november 2011 i Bergen Tingrett

Et nulldokument er betegnelsen på et dokument i offentlig forvaltning som av ulike årsaker har vært unntatt fra partsinnsyn. Dokumentene inneholder gjerne sensitive personopplysninger og/eller anonyme tips, men det kan også være opplysninger som åpenbart ikke har betydning for saken. Nulldokumenter har i mange tilfeller ikke blitt journalført men blitt arkivert i en egen mappe.

I retten finner vi litteraturen, i litteraturen finner vi retten. De bekrefter hverandre med sine liknende metoder og virkemidler, og står sammen om å skildre samfunnet, men med ulik status hos borgerne. Retten er sannhet; rettferdigheten. Litteraturen er mulighetene; der påstandene tolkes for å nå en tilnærmet sannhet. Slik kommer ulike sannheter til syne.

Nulldokumentet er et bilde på det unnlatte, det usynlige, det feiltolkede og det konstruerte. I RAD #3 ble litteratur, dramaturgi og fiksjon frembrakt i rettsalen, og vitnet om at enkeltmenneskets relasjon til loven og rettsapparatet er relevant i vår forståelse av disse institusjonene. Vi borgere utgjør samfunnet og rettsapparatet er vår felles institusjon, den er ikke noe som foregår utenfor oss selv (så lenge vi unngår å bryte loven).

Medvirkende: Bjørn Ekeland (foredrag), Julie Lillelien Porter (fotografi), Trine Falch (performance), Nicholas Møllerhaug (hørespill), Alwynne Pritchard, Thorolf Thuestad og Claire Zakiewicz (performance).

Bjørn Ekeland med foredraget ‘Justismordets dramaturgi’. Dommerens sete ses i bakgrunnen besatt av en publikummer.

RAD #4 Kom la oss drepe tyngdens ånd / Mesterlektien

16. juni 2012 i Latinskolen/Skolemuseet

RAD #4 var et sekstimers program med  opplesninger i Mesterlektien i Latinskolen fra 1706. Tekstene var valgt ut av inviterte lesere, og utvalget ble sammensatt til en komposisjon av opplesninger, foredrag, lyd, musikk, mat, performative grep, poesi og film.

Filosofen Augustin beskriver i sine “Bekjennelser” det første mennesket som bedrev “stille lesning” – munken Ambrose. Denne revolusjonerende oppdagelsen – å lese inni seg – endret for alltid vårt forhold til tekst, kunnskap og læring. En splittelse oppstår hos Ambrose mellom stillelesning og høytlesning. Tekstene før Ambrose var uten mellomrom mellom ordene, som lange kjeder av bokstaver. I stillheten flyter ordene og bokstavene over i hverandre, verden fremstår som fremmed og forlatt, men så, idet man åpner munnen og snakker ut, får teksten med ett form og blir levende. Relasjonen til det skrevne ord er viktig for menneskene. Tiden ordet ble skrevet i, og tiden ordet leses former sammen meningen. Mellomrommet mellom tid og historie er bevart i boken, som kunnskapssamfunnets relikvie. Høytlesning som form, og lytting som aktivitet, er som en kanal mellom kroppen og sjelen, og mellom individet og samfunnet. På RAD #4 ble disse fenomenene studert i Mesterlektien ved felles kontemplasjon og eksperimentering. Et ode til det skrevne ord er det leste ord.

Medvirkende: Anne Margrethe Konow-Lund, Julie Lillelien Porter, Yngve Pedersen, Kristin Taarnesvik, Steinar Bøyum, Trond Søbstad, Ole Mads Vevle, Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi.

Anne Margrethe Konow-Lund leser for publikum i Latinskolen.

RAD #5 Overgangen

16. juni 2013 i Fortidsminneforeningen, Stranges Stiftelse

Objektet ble flaten, lyset ble gitt til mørket, stillheten reflekterte lyden. Overgangen var en utforsking av veien mellom svart og hvitt, mellom lyset og mørket. Vi lukket oss inne i et av Bergens historiske kamre og draperte vinduene.

Performancen Systematismens 1. borg av var en taus konstruksjon av historiske trykkplater brukt i ugressbiologen Emil Korsmos (1864-1929) lærebøker. Systematismens pionér Korsmo skapte en ny økonomi i jordbruket ved å klassifisere og måle verdien av nyttige og unyttige planter. Konstruksjonen ble lydsatt. Filosofen Steinar Bøyum ledet oss gjennom filosofien bak samlinger, og om samlere på vandring. I løpet av kvelden meldte alt tredimensjonalt overgang til det todimensjonale. Høyde-, bredde- og dybderelasjonen var i bevegelse. En stille film sodigjen. Det ble servert mat i format.

Medvirkende: Mari Kvien Brunvoll, Lasse Årikstad, Lona Hansen, Kristin Taarnesvik, Steinar Bøyum, Piya Wanthiang, Tolga Balci, Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi.

Performancen Systematismens 1. borg av Mari Kvien Brunvoll, Kristin Taarnesvik og Espen Sommer Eide.


RAD #6 frihet samspill isolasjon

14. juni 2014 på Fjellhytten

I samarbeid med det belgiske plateselskapet Seismographic Fabric ble platen frihet, samspill, isolasjon lansert som RAD #6 på Fjellhytten på Fløyen. LP-platen er basert på en serie opptak gjort under RAD #2 (2011), da kunstnere og musikere var samlet i Knut Vaages komponisthytte. LP-platen har bidrag fra Sigbjørn Apeland, Kris Delacourt, Espen Sommer Eide, Knut Vaage, Anne Marthe Dyvi, Signe Lidén og Dag-Are Haugan. Den er dobbel vinyl med cover av kunstner Jochem vanden Ecker, og kom etter lanseringen for salg i Robot-butikken i Skostrædet. Lanseringen inneholdt taler, konserter og performance.


RAD #7 NORSK RETORIKK

15. mai 2015 på Hordaland kunstsenter

Ja, vi elsker retorikk! Vi er fanget av den, fengslet av den. Vi får ikke puste, men det er deilig og vakkert som japansk Kinbaku bondage. Norge er en ung nasjon, vi fant dessverre oljen før vi hadde fått utviklet noen tradisjon for sannhet. Jeg hører meg selv gjenta argumentene: Vi må bore for miljøets skyld. Norsk gass er bra for klima. Ved å utvinne nye felter i nord skaper vi økonomisk vekst i det globale sør. Det låter mistenkelig, men det stemmer jo også på et vis? Store hyper-størrelser settes opp mot hverandre. Jeg klarer ikke tenke klart. Bedre å tie stille. Kanskje applaudere den gode mediehåndteringen. Jeg elsker god mediehåndtering.

NORSK RETORIKK startet med et opprop til 50 forskere, kunstnere, filosofer, skribenter og andre meningsytrere. Vi inviterte bidragsyterne til å sende oss materiale til en retorisk manual, NORSK RETORIKK. Oppropet ble sendt ut grunnet en opplevelse av å ha vokst opp i en retorisk villedende kultur.

NORSK RETORIKK ble lansert med høytopplesning. Leseren av pamfletten oppfordres til å kopiere den opp på sin lokale institusjon, og spre videre i sitt faxnettverk eller ved bruk av internettet. NORSK RETORIKK finnes også som digital kopi ved å klikke her.

Bidragsytere: Julie Lillelien Porter, Steinar Bøyum, Maia Urstad, Ellen Røed, Trond Søbstad, Trine Falch, Berit Kristoffersen, Jens E. Kjeldsen, Signe Lidén, Siri Austeen, Margrethe Brekke, Kristin Tårnes, Cecilia Johnsson, HC Gilje, Hilde M. Methi, Joar Nango, Kristin Taarnesvik, Bo Krister Wallström, Mona Solhaug, Margrethe Pettersen, Geir Backe Altern, Cecilie Bjørgås Jordheim, Geir Tore Holm, Vilde Salhus Røed, Leif Christian Jensen, Amund Sjølie Sveen, Morten Strøksnes, Gabriel Kvendseth, El Draco, Magnhild Øen Nordahl, Ebba Moi, Rita Marhaug, Apichaya Wanthiang, Anja Ulset, Lisa Him-Jensen, Arne Skaug Olsen, Toril Johannessen, Farida Nilsen, Bjørn Mortensen, Jonas Ib F. H. Jensen, Åse Løvgren, Morten Torgersrud, Silje Figenschou Thoresen, Yngve Pedersen, Sissel Lillebostad, Arne Rygg, Heidi Nikolaisen, Ane Hjort Guttu, Anne Szefer Karlsen, Søssa Jørgensen og Veronica Rebecca Johansen-Olsson.

Anne Marthe Dyvi, Espen Sommer Eide og Arne Skaug Olsen leser høyt fra et utvalg norske retoriske tekster.
Forside NORSK RETORIKK.