Foto: Pål Hoff

Sissel Lillebostad

Sissel Lillebostad er kunstner og kurator bosatt i Bergen, og utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Universitetet i Bergen. Hun er leder av Kunsthuset Kabuso i Øystese. Lillebostad var kurator for KORO (Kunst i offentlig rom)-prosjektet på Høgskulen på Vestlandet, avd. Kronstad, som stod ferdigstilt i 2020. I 2004-14 var hun faglig leder av Skapende kuratorpraksis ved KHiB. Hun var redaktør Kunstjournalen B-post (2006-15), tidsskriftet NUMER (2015-18), Håndbok i lyd (2018) og Lydgalleriets jubileumspublikasjon (2017).

I BEK Arkiv:
motlyd – en festival om lyd
RAD