Ellen Røed

Ellen J. Røed (født 1970 i Asker) arbeider med videokunst og har utviklet sin praksis gjennom eksperimenter med teknologi og levende bilder. Hennes kunstnerskap preges av en interesse for video som sett av materielle, sosiale og kulturelle betingelser, og undersøkelser av hvordan bilder fungerer performativt i ulike former for nettverk. I sine arbeider har hun favorisert signaler, systemer, ikke-linearitet, nettverk og nærvær fremfor representasjon.

Røed er utdannet ved Kunstakadademiet i Trondheim i 2001. Forut for dette var hun en del av kunstnerkollektivene Verdensteatret og Motherboard som lager prosjekter der elementer fra teater og billedkunst blandes med musikk og elektronisk kunst. Hun utviklet en forkjærlighet for interdisiplinære former, sanntidsbaserte og performative uttrykk, og har laget video, audiovisuelle installasjoner og framføringer i et bredt spekter av ulike kunstneriske kontekster.

Røed har i utstrakt grad samarbeidet med kunstnere fra musikkfeltet, som Bjørnar Habbestad, Christian Blom, SPUNK, Lemur, BiT20, Victoria Johnson, Eduardo Miranda, Knut Vaage, m.fl. Røed arbeidet ved BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, fra 2002-2004 og utviklet under kunstnernavnet nelle ink en rekke prosjekter med utgangspunkt i sanntidsprosessering av video og ulike strategier for strukturering av audiovisuelle signaler i tid og rom. Hun underviste i elektronisk kunst på Kunstakademiet i Bergen hvor hun var ansatt fra 2004-2013, de siste 3 årene som doktorgradsstipendiat i billedkunst. Hun er nå professor på Stockholms Konstnärliga Högskola, hvor hun ansvar for profilområdet Kunst, teknologi og materialitet.

Ellen Røeds hjemmeside

I BEK Arkiv:
Equalize alle media!
RAD
Skyvelære #1
Å video