Foto: Eivind Senneset

Maia Urstad

Maia Urstad arbeider i krysningsfleltet mellom lyd og billedkunst, hovedsakelig med stedsspesifikke og romlige installasjoner. Teknologisk utvikling og kommunikasjonsteknologi er gjennomgangstema i hennes prosjekter, ofte ved å bruke radio som sentralt lydlig, visuelt og konseptuelt element. Med dette problematiserer Urstad hastigheten i dagens teknologi, og de sporene og historiene som blir igjen når nye oppfinnelser tar plass i hverdagene våre. I arbeidene hennes finner vi ofte et fokus på «flopper», feiltak og nyvinninger som er på grensen til foreldelse.

I 2019 mottok Urstad Rune Brynestads minnestipend, og ble utnevnt til City Sound Artist i Bonn 2017. Lydinstallasjonen MURMUR ble innkjøpt av Nasjonalmuseet i 2020. Hennes seneste solo- og samarbeidsprosjekt har vært vist ved XIV Biennial of Media Art, Santiago de Chile (CL), Kunsthuset Kabuso (NO), Bergen Kunsthall (NO), Struer Tracks (DK), Sonic Acts (NL) og Borderline Festival (GR). Urstad er del MÆKUR sammen med Eva Rowson og Anton Kats, og sammen med Eva Rowson og Peter Meanwell driver hun radiostasjonen RUMMUR. Siden 2006 har hun utviklet lyd- og lysinstallasjoner sammen med Hilde Hauan.

Maia Urstads hjemmeside

I BEK Arkiv:
motlyd – en festival om lyd
RAD