The Only Lasting Truth is Change er et årlig internasjonalt tverrfaglig symposium som utforsker hvordan kunstpraksis og dens metoder og strategier stadig endres i respons på den politiske, teknologiske og økologiske tilstanden vi lever i. Symposiet låner tittelen sin fra den toneangivende science fiction-forfatteren Octavia Butlers Parable of the Sower.

Arrangert av BEK i samarbeid med en rekke lokale partnere, inviterer symposiet norske og internasjonale kunstnere, datautviklere, kuratorer, skribenter og forskere fra ulike fagfelt til å undersøke og reflektere over skiftende forhold mellom kunst, teknologi, natur og makt – hvert år med stadig nye dagsaktuelle vinklinger. Symposiet finner sted i Bergen.

Tidligere utgaver av symposiet:

The Only Lasting Truth is Change 2023: Hallusinering – Beregning – Kollaps

The Only Lasting Truth is Change 2022: Anarki – Spor – Fjell 

The Only Lasting Truth is Change 2021: Digitalisering – Tid – Rettferdighet 

 

Trykk her for å lese mer om hva vi gjør på BEK.