Arrangement

Workshop: Feltopptak og surround lyd

BEK 22.04.2013 10.0026.04.2013 16.00

Publisert

Tema for workshopen vil være:

  • Generell introduksjon til suround lyd og spatiell lytting
  • Bruk av mono og MS (mid-side) shotgun mikrofon, og konvertering mellom MS og stereo
  • Surround lydopptak vha. SoundField SPS200 ambisonic mikrofon og Tascam DR-680 multikanal digital recorder
  • Preprosessering av lydopptak gjort vha. SoundField mikrofon (konvertering fra A-format til B-format)
  • Dekoding av B-format-signaler til stereo, binauralt, 5.1 surround og andre format vha. Harpex plugin
  • Bruk av lydkort, og oppsett av multikanal-systemer
  • Arbeid med surround lyd i DAW musikkprogramvare (Reaper) og videoproduksjon (FinalCut, SoundTrack Pro og QuickTime)
  • Spatialisering av mono- og stereoopptak til multikanal
  • Arbeid med ulike spatialiseringsteknikker i Max og Jamoma for ulike høytaleroppsett
  • Arbeid med surround lyd i egne kunsteriske og kreative prosjekter

I alle deler av kurset vil vi vektlegge bygging av håndtverksmessige ferdigheter så vel som estetisk og kreativ utprøving av kunstneriske uttrykksmuligheter. En viktig del av workshop er deltagernes arbeid med egne kunsteriske idéer og prosjekter, og veiledning i forhold til dette.

Workshopen går over fem dager fra 10:00 til 16:00. Det forutsettes deltagelse gjennom hele uken.

Bindende påmelding: Send mail til trond.lossius@bek.no med navn, kontaktinfo (email og mobil) og en kort presentasjon av deg selv, hvilken erfaring du har med lydarbeid fra tidsligere, hvorfor du ønsker å delta i workshopen og hva du ønsker å få ut av den.

Det er ingen deltageravgift, men det forutsettes at deltagerne disponerer egen laptop, og selv anskaffer programvare som de ønsker å arbeide med på egen maskin (f.eks. Reaper, Max og/eller FinalCut Pro)

Kurset ledes av Trond Lossius.

Workshopen er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturråd, og skjer i samarbeid med det kunstneriske utviklingsprosjektet “Re:place”, initiert av Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo og Griegakademiet.