Videodokumentasjon: Paul Johannessen

Temporary Museum: Microscopic Power of Food Practices (TM:MPFP) av GaraGara Artist Initiative, installasjon

Installasjonen vises som del av utstillingen Den latente byen på Bergen Kjøtt 12 – 29. november. I hele utstillingsperioden vil presentasjonen av prosjektet være tilgjengelig på nett her. Les mer om prosjektet og GaraGara Artist Initiative her.

På hvilke måter kan kunstneriske metoder brukes til å kritisk undersøke handlingsmønstre rundt det å spise og konsumere? TM:MPFP er en kunstnerisk spekulasjon rundt vår håndtering av mat, med spørsmål knyttet til helse, politikk, kultur og samfunn og idéer relatert til mat-biopolitikk på et lokalt og internasjonalt nivå. Mat-biopolitikk betyr: å undersøke hvordan matspørsmål relaterer seg til gener, cellefragmenter, proteiner, enzymer, bakterier og sopp, i tillegg til større spørsmål knyttet til dagens politiske situasjon.

Foto: Thor Brødreskift