Kunngjøring

Rewilding Practice – workshop med Mark Fell og Robin Mackay

Bergen 09.11.2021 16.11.2021

Publisert

Som en del av symposiet “The Only Lasting Truth is Change”, inviterer BEK kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere til workshopserien “Rewilding Practice”.

Denne workshopserien, ledet av den tverrdisiplinære kunstneren Mark Fell og filosof Robin Mackay, vil kritisk undersøke forestillinger om kreativ praksis. Noen eksempler er forholdet mellom kreativitet og teknologi, tilnærminger til samarbeid og problemstillinger som gjelder opphav (authorship) og kunstnerisk agens. Også ideer om inspirasjon, uttrykk og formidling av betydning som de grunnleggende prinsippene i kreativ produksjon vil bli undersøkt kritisk. Hvordan strukturerer slike forestillinger både kreative praksiser og de rommene og systemene som skal tilrettelegge og romme disse praksisene? Gjennom gruppeaktiviteter, øvelser og diskusjoner håper vi å identifisere og konfrontere dyptliggende oppfatninger om hva det er å skape nytt kunstnerisk arbeid, og å utforske alternativer. 

Workshopen tar opp tråden fra hovedtemaer i Fells nye bok Structure and Synthesis: The Anatomy of Practice, med et særlig fokus på forholdet mellom «teori» og «praksis». Fra de uuttalte teoretiske strukturene som underbygger «praksis» til de logistiske, økonomiske og materielle begrensningene for det å «gjøre teori» – i en tid der teknologien påvirker ikke bare våre handlinger, men også våre tanker: er det et tilbakelagt stadium å skille mellom teori og praksis? Hvordan blir de fysiske og tekniske omgivelsene våre en del av tankeprosessen? Hvilke modeller kan vi bruke for å tegne opp på nytt – eller gå bort fra – spenningen mellom det kognitive og det produktive?

Kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere inviteres til å delta – og deltakerne blir oppfordret til å tegne opp diagrammer, diskutere og utforske misforholdet mellom kollektive forestillinger og faktiske praksiser.

Workshopserien inkluderer tre økter, som vil foregå på BEK 9., 13. og 16. november 2021. Den er gratis og vil foregå på engelsk. Send en epost til bek@bek.no innen 24. oktober for å melde deg på workshopen. Merk at det er bindende påmelding og begrenset antall plasser.

«Rewilding Practice» er organisert i samarbeid med STUDIO, del av KOROs kunstprosjekt for det nye KMD-bygget i Møllendalsveien 61 i Bergen.  

Mark Fell

Mark Fell er en tverrdisiplinær kunstner med base i Rotherham (Storbritannia). Den kunstneriske praksisen hans trekker veksler på elektronisk musikk, subkulturer, eksperimentell film, samtidsfilosofi og radikal politikk. Fell har hatt en betydelig produksjon gjennom de siste 30 årene – fra tidlige elektroniske lydverk og innspillinger til installasjon, kritikk, kuratoriske prosjekter, utdanningssystemer og koreografiske forestillinger. Hans nylige arbeider, som peker til hellige geometrier og programmeringsstrukturer, understreker Fells særlige interesse for ikke-lineære systemer og strukturer – og de komplekse måtene vi forholder oss til disse strukturene og systemene på. www.markfell.com

Robin Mackay

Robin Mackay er leder av Urbanomic. Han har skrevet bredt om filosofi og samtidskunst, og har igangsatt samarbeidsprosjekter med en rekke kunstnere. Han har også oversatt en mengde viktige verk innen fransk filosofisk tradisjon, som Number and Numbers av Alain Badiou, The Number and the Siren av Quentin Meillassoux, The Concept of Non-Photography av François Laruelle og The Brain-Eye samt Undoing the Image av Éric Alliez. Robin Mackay på Urbanomic.com

STUDIO

Hva er et studio? Hvordan kan et sted å arbeide bidra med både konsentrasjon og inspirasjon fra verden utenfor? Og hvordan kan man forestille seg at et tverrfaglig studio for billedkunst, musikk og design ser ut? Mellom 2021 og 2023 vil STUDIO-prosjektet ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), UiB, utforske disse spørsmålene i teori og praksis. KORO er initiativtaker til STUDIO, og støtter prosjektet.