Arrangement

BEK-symposium: «The Only Lasting Truth is Change»

Bergen og på nett 05.09.2021 30.11.2021

Publisert

BEK lanserer det nye symposiet “The Only Lasting Truth is Change”, som utfolder seg i Bergen gjennom høsten 2021 og skal undersøke framtidige rammeverk for kunst, teknologi, natur og makt. 

Blant bidragsyterne er Anna L. Tsing, Mark Fell & Robin Mackay, Jackie Karuti, Signe Lidén, Geir Tore Holm, Hanan Benammar, Sara Eliassen, Lars Holdhus, Tenthaus og Rian Treanor.

Symposiet, som strekker seg over tid, bruker linsene digitalisering, tid og rettferdighet for å granske potensialet til kunstnerisk praksis i en verden som stadig endrer seg. Sammen med kunstnere og tenkere vil “The Only Lasting Truth is Change” undersøke hva et kunstverk kan være og hva et kunstverk kan gjøre i en verden som verken kan eller bør returnere til “normalen” etter pandemien – en verden som herjes av klimakrise og sosial urettferdighet, og står overfor hittil uante utfordringer som følger med biopolitikk og overvåkning. Hvordan kan den raske digitaliseringen unngå en økende distansering og fremmedgjøring overfor fysiske møter og kroppslige erfaringer? Kan nye datateknologier være mer rettferdige og bevisste overfor ulike kulturer? Hvordan kan kunstnerisk praksis endre sitt perspektiv på tid, deling, og sameksistens? Hvilke nye fellesskap, infrastrukturer og økonomiske mekanismer kan tegnes opp fra en posisjon preget av solidaritet og omsorg?

Fra naturlig jordbruk og skogslandbruk til kryptoøkonomiens radikale potensiale, fra ikke-lineære selvorganiserende notasjoner til de ukontrollerbare effektene av feral ecologies, og fra spekulative vær-instrumenter til det uoverstigelige gapet mellom teori og praksis: BEK inviterer til undersøkelser som tar form av workshops, radiosendinger, diagrammer, oppskrifter, filmer, kart, intervensjoner og samtaler. 

Følg med på www.bek.no for detaljert program, og hold av datoene for symposiets kjernearrangement 19.-20. november!

Symposiet “The Only Lasting Truth is Change” låner tittelen sin fra den toneangivende science fiction-forfatteren Octavia Butlers “Parable of the Sower” (1993). Det organiseres av BEK med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og Bergen kommune, og i samarbeid med Ekko, Østre, og KOROs prosjekt STUDIO. Grafisk design av Vera Gomes.