KUNSTNERE I ARBEIDSOPPHOLD PÅ BEK HØSTEN 2023

BEK 01.08.2023 10.12.2023

Publisert

I spennet fra multikanalsinstallasjoner til kontemplative lydspor og programmeringsspråk, med et utforskende blikk på alt fra innebygde bias i KI til følgene av gruvedrift på havbunnen: Hele 17 lokale og internasjonale kunstnere har fordypet seg i prosjektene sine under arbeidsopphold på BEK denne høsten.

Open Call for våren 2024 er nå stengt.

EMILY ADOMAH

1.–13. august
Den bergensbaserte sangeren og komponisten Emily Adomah jobbet i lydstudio med prosjektet pollution, hvor hun undersøkte forholdet mellom mennesker og lydforurensning. Ved å tilnærme seg bakgrunnslyd i forskjellige landskap, utforsket hun hvordan man bevisst eller ubevisst godtar disse, og den emosjonelle responsen som kan komme av å bli konfrontert med disse lydene. I arbeidsoppholdet komponerte hun et lydverk, og brukte feltopptak og live-prosessering av disse opptakene med vokal delay og looping. På BEKs sommerfest fremførte hun et live-sett med utdrag fra det nye materialet.

PAVEL STEREC 

2.–26. august
Pavel Sterec jobbet i  video- og lydstudio med å videreutvikle et videoessay til multimedieprosjektet Stakhanovites of Transformation, som han også viste utdrag fra på BEKs sommerfest. Prosjektet dokumenterer og reflekterer rundt endringen av kullgruven Novaky til en soppfarm. Sterec kombinerer performance, objekter, installasjon, fotografi og andre medier i sitt kunstnerskap. Temaene kretser rundt spørsmål om forskning, vitenskap, museer og arkiver, sosiale strukturer og konkret eller symbolsk kapital og menneskers avhengighet av det. Sterecs arbeidsopphold på BEK ble organisert i samarbeid med Are (Are-events.org) i Praha.  

LORIE BALLAGE

21.–26. august
Lorie Ballage var i lydstudio, der hun spilte inn «Guided meditation» til bruk i sine nye prosjekter. Som billedkunstner jobber hun med keramiske skulpturer og installasjoner som tematisk kretser om vann. Hun henter inspirasjon fra dykking og daglige meditasjoner, og utvikler intervensjoner som oppmuntrer til å la seg omslutte i det meditative, noe som åpner for å finne mykhet og stillhet blant lydene vi er omgitt av. Ballage also invited artist and composer Mathias Loose to collaborate with her in the studio. 

SABINE POPP

28. august–1. september
Sabine Popp jobbet i elektronikklaben, der hun testet hydrofoner, kontaktmikrofoner og Arduino-hardware. Popp jobbet særlig med å videreutvikle sin forståelse for innstillinger og koding i Arduino etter å ha deltatt på Arduino-workshop i mai. Utgangspunktet for interessen er tidligere arbeidsopphold ved en bedrift innen maritim teknologi, og feltarbeid med marinbiologer, da ulike sensorer brukes til overvåking av bestemte parametre i sjøen. Popp utforsker også lekenheten som ligger i Arduino.

TAKURO MIZUTA LIPPIT A.K.A. DJ SNIFF

2. september
Turntablist, kurator og produsent Takuro Mizuta Lippit a.k.a. dj sniff jobbet i lydstudio som del av besøket hans i Bergen for andre utgave av konsertserien Bulldozer på Østre. Han kombinerer DJing, instrumentdesign og fri improvisasjon i sitt arbeid, som også trekker koblinger til ulike former for lydmedier – fra vinylarkiver til lyder som tas opp digitalt i sanntid under konsertene.

MARCEL DEL CASTILLO

11.–24. september
Kunstner Marcel del Castillo jobbet i videostudio med redigering og etterarbeid av videoessayet Memorial y Conocimiento; El Agua de las Acequias (Memory and Knowledge; The water of Acequias). Feltarbeidet som ligger til grunn for videoessayet fant sted i delstaten Nuevo Leon, Mexico, som ble rammet av intens tørke i 2021 og 2022. del Castillo understreker vannets kulturelle og sosiale betydning gjennom å bygge opp visuelle historier og utforske hvordan forhold og tilnærminger til vann arter seg i ulike deler av samfunnet. Deler av verket ble vist frem på BEK under B-open. 

AL SKUA

18. september–1. oktober
Lydkunstner Al Skua jobbet både i lydstudio og elektronikklaben under oppholdet, og utforsket lydopptak av elektromagnetiske felt, tatt opp med egenkonstruerte mikrofoner. Under B-open kunne besøkende i elektronikklaben teste ut Skuas mikrofoner, og lytte til lyden av elektromagnetiske felt. 

ELÍSABET BIRTA SVEINSDÓTTIR

25. september–15. oktober
Performance- og billedkunstner Elísabet Birta Sveinsdóttir jobbet med en ny videoinstallasjon med arbeidstittelen Love Bear. Prosjektet består av video fra kommersielle bildebaser og animert materiale kombinert med musikk i en trekanals videoinstallasjon. Arbeidet utforsker et forhold til en bjørn gjennom ulike menneskelige perspektiver. Det er en kjærlighetserklæring, men avdekker samtidig mørkere sider ved bjørnens tilstedeværelse i installasjonen. Musikkvideoens erotiske blikk blandes med naturdokumentarens mer vitenskapelige linse gjennom ekstreme nærbilder og bruk av sakte film. Bioteknologi og pornografi forenes i bjørnens kropp, som stadig tas fra hverandre og settes sammen igjen til det punktet at den begynner å gå i oppløsning. Under arbeidsoppholdet jobbet Sveinsdóttir også med sitt performanceprosjekt Billy & Sister sammen med Billie Meiniche.

SÉBASTIEN ROBERT & MARK IJZERMAN 

2.–8. oktober
Sébastien Robert og Mark IJzerman var i arbeidsopphold for å jobbe med prosjektet Another Deep,  en visuell og sonisk utforsking av den kommende dyphavsgruvedriften i Svalbard-regionen. Prosjektet tar sikte på å synliggjøre potensielle miljømessige og geopolitiske påvirkninger, samt utfordringer for urfolk, som følger av gruvedrift på havbunnen. Another Deep-prosjektet skal resultere i et audiovisuelt liveshow, og Sébastien og Mark jobbet med lydsporet i BEKs lydstudio.

NICOLA GUNN & THOROLF THUESTAD

2.–15. oktober
Nicola Gunn og Thorolf Thuestad var i arbeidsopphold i prosjektrommet for å forberede multikanallyd til The Interpreters, Part 1 frem mot premiere på lydinstallasjonen og performancen under teaterfestivalen Meteor. The Interpreters er et samarbeid mellom koreograf, skribent og performancekunstner Nicola Gunn, lydkunster Thorolf Thuestad, arkitekt Cristian Stefanescu (a-works architecture), lysdesigner Emma Valente og produksjonsassisten Katie Åtland. Det tverrkunstneriske prosjektet i tre deler kombinerer performance, eksperimentell lyd og videoinstallasjon. Både oversettelsens dramaturgi og tolkning som handling blir synliggjort og satt under lupen.

GABRIELE DE SETA

16.–29. oktober
Forsker Gabriele de Seta jobbet i videostudio med Latent China, et videoessay som dokumenterer en etnografisk gjennomgang av en maskinlæringsmodell. I dette arbeidet skaper de Seta et dokumentarisk narrativ om et land – Kina – ved å kombinere videoer generert av en tekst-til-video-modell utviklet av Alibaba, ett av de kinesiske teknologiselskapene som for tiden utvikler KI-systemer. Ved å gi modellen stikkord som input for å generere videoer om ulike sider ved det kinesiske samfunnet, utforsker de Seta bias når det gjelder representasjon, dominerende mønstre og den framvoksende estetikken som er innkodet i disse nye verktøyene.

KJERSTI SUNDLAND

16. oktober–11. november
Billedkunstner Kjersti Sundland jobbet i lydstudio med prosessering av lydopptak tatt i grotten på Bekhilderen. Grotten er kun tilgjengelig ved fjære sjø, og Sundland tok opp lyd i grotten i samarbeid med Mekdes Weldehanna Shebata og Martin Mikkelsen, med Arthur Selstø som los.

JONAS BEILE & SUGANO MATSUSAKI

3.–23. november 
Jonas Beile og Sugano Matsusaki hadde et arbeidsopphold som strakk seg over flere rom og studio, der de tilpasset og omredigerte videoarbeidene GMT +9 og Untitled.BTS som forberedelse til to ulike gruppeutstillinger. GMT +9 ble valgt ut til Regionale 24: Concerto finale på Kunsthaus Baselland 26.11.2023–8.1.2024 og Untitled.BTS til Unscharfe Realitäten / Indistinct Realities på HEK 25.11–31.12.2023 – begge i Basel, Sveits.

THOMAS BRUVIK

27. november–10. desember
Under sitt arbeidsopphold i lydstudio utforsket Bruvik programmeringsteknikker og komposisjon ved bruk av instrumentet «Shnth» og programmeringsspråket «Shlisp». Mer spesifikt fokuserte han på å lage patcher som bruker LISP-laget i kompilatoren til å generere kode og interagere med flere enheter i et firekanals lydbilde.

Bilder: 1) Foto: Sébastien Robert & Mark IJzerman 2) Emily Adomah i lydstudio, foto: BEK 3) Pavel Sterec presenterer arbeidet sitt på sommerfesten, foto: BEK 4) Still fra Stakhanovites of Transformation av Pavel Sterec 5) Lorie Ballage i lydstudio, foto: Mathias Loose 6) DJ Sniff i konsert på Østre under Bulldozer, foto: Mila Elisabeth Larvoll 7) Marcel del Castillo viser frem deler av Memorial y Conocimiento; El Agua de las Acequias under B-Open, foto: Marcel del Castillo 8) Al Skua jobber i elektronikklaben, foto: BEK 9) Still fra Love Bear av Elísabet Birta Sveinsdóttir 10) Foto: Sébastien Robert & Mark IJzerman 11) Nicola Gunn: The Interpreters. Foto: Atle Auran 12) Still fra Latent China, Gabriele de Seta (2023) 13) I båt med Arthur Ingebrigt Selstø, Martin Mikkelsen og Mekdes Weldehanna Shebeta, foto: Kjersti Sundland 14) Perspektiv av grotten på Bekhilderen med Mekdes Weldehanna Shebeta, foto: Kjersti Sundland 15) Jonas Beile og Sugano Matsusaki i videostudio, foto: Sugano Matsusaki 16) Still fra GMTplus9 av Jonas Beile og Sugano Matsusaki (2023) 17) Thomas Bruvik i lydstudio, foto: Thomas Bruvik