Generelt

Arbeidsopphold: Emily Adomah

BEK 01.08.2023 13.08.2023

Publisert

Når går lyd over til støy og støy over til forurensning? Den bergensbaserte sangeren og komponisten Emily Adomah har jobbet i lydstudio på BEK i arbeidsopphold de siste ukene.

Adomah jobber med prosjektet «pollution», hvor hun undersøker forholdet mellom mennesker og lydforurensning. Ved å tilnærme seg bakgrunnslyd i forskjellige landskap, utforsker hun hvordan man bevisst eller ubevisst godtar disse, og den emosjonelle responsen som kan komme av å bli konfrontert med disse lydene. I arbeidsoppholdet komponerer hun et lydverk, og bruker feltopptak og live-prosessering av disse opptakene med vokal delay og looping.

Emily Adomah

Emily Adomah er en sanger, komponist og dj, med utdanning fra Norges Musikkhøgskole. I tillegg til å ha fremført på flere av Bergens scener med sitt soloprosjekt, har hun komponert musikk til film og dans. 18. august fremfører hun deler av materialet på BEKs sommerfest i C. Sundts gate 55. Dette arbeidsoppholdet er Adomahs første opphold på BEK.

Foto: 1 av Edith Lindtner, 2 av BEK, 3 av Emily Adomah