På arbeidsopphold nå

Arbeidsopphold: Pavel Sterec

BEK 01.08.2023 26.08.2023

Publisert

Pavel Sterec er en kunstner basert i Praha. Sterec har jobbet i BEKs video- og lydstudioer de siste par ukene med videreutviklingen av sitt videoessay Stakhanovites of Transformation.

Pavel Sterec kombinerer performance, objekter, installasjon, fotografi og andre medier på en rekke måter. Temaene kretser rundt spørsmål om forskning, vitenskap, museer og arkiver, sosiale strukturer og konkret eller symbolsk kapital og menneskers avhengighet av det. Hans nylige verker undersøker blant annet det naturlige og sosiale livet til et skred (Unstable Ground: Landslides, Lives and Perspectives, 2020), byggingen av Kinas nye silkevei (The Silk Road Vertigo, 2019) og tematikk i moderne biologi (Vital Syndicates, 2016). Hans pågående arbeid, Stakhanovites of Transformation, dokumenterer og reflekterer rundt endringen av kullgruven Novaky til en soppfarm. Sterec vil også presentere deler av sitt kunstnerskap på BEKs sommerfest i C. Sundts gate 55, fredag ​​18. august.

PAVEL STEREC

Pavel Sterec studerte i Brno, Praha og Wien, og ble uteksaminert ved Kunstakademiet i Praha. Arbeidsoppholdet hos BEK er organisert i samarbeid med det tsjekkiske kuratorkollektiv Are | Are-events.org. Gjennom et toårig prosjekt Woods: More-Than-Human Curiosity støtter de arbeidsopphold i Norge for tsjekkiske artister og musikere, og for norske i Tsjekkia. Prosjektet er støttet av EEA Grants 2014-2021 under the Programme Culture, EU – Next Generation EU, the Czech Recovery Plan, og Kulturdepartementet i Den tsjekkiske republikk.

Foto: 1 av Nela Flora, 2 og 3 fra det pågående prosjektet Stakhanovites of Transformation av Pavel Sterec