Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi (f. 1979) er en interdisiplinær kunstner utdannet og basert i Bergen, med master fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen 2010. Arbeidene hennes kan beskrives som interdisiplinære, stedsspesifikke og prosessorienterte. Dyvi er spesielt interessert i teknologi og tid, menneskelig eksistens, overlevelse og adferd. I 2008 etablerte hun sammen med resten av kunstnergruppen Ytter, ytter.no. Ytter er en uavhengig, nettbasert kunstblogg og kunstnergruppe, og er i dag primært et digitalt arkiv. Dyvi var kunstnerisk utvikler på BEK fra 2010-2019, og var i et år også som konstituert daglig leder. Hun var en del av ressursgruppa i PNEK som utviklet Videokunstarkivet, et nasjonalt arkiv for videokunst i Norge, på oppdrag for Norsk Kulturråd. Dyvi har stilt ut i mange deler av Norge og Sverige, samt Italia, England, Tyskland, Slovakia, Estland, Island, Danmark og Litauen. Arbeidene hennes er innkjøpt av KODE, Bergen kommune, Stavanger kunstmuseum, KORO og Vestland fylkeskommune.

Anne Marthe Dyvis hjemmeside
Dette er ikke / This is not, Anne Marthe Dyvi, VIS – Nordic Journal for Artistic Research

I BEK Arkiv:
RAD
Å video