Arbeidsresidency: Rebecka Ahvenniemi

«A Musical Love Letter» er et kombinert musikk- og videoverk der et brev er i tilblivelse; både gjennom musikalsk fremførelse av obo, klarinett, saxofon og slagverk, og som video der brevet sakte oppstår som bilde. Musikken følger nøyaktig gestene til fyllepennen når den beveger seg på papiret. På BEK skal Rebecka Ahvenniemi forhåndsfilme video, mikse på stor skjerm og legge ‘klick track’ i videoen.

Continue reading «Arbeidsresidency: Rebecka Ahvenniemi»

Arbeidsresidency: Mathias Loose

Under sitt opphold på BEK vil Mathias Loose undersøke MIDI-biblioteker i samarbeid med Craig Wells (lydkunstner), Lorie Ballage (skulptør og sanger) og Samuel Brzeski (billedkunstner og poet). Gjennom uken skal de undersøke og opprette sample-biblioteker: I fellesskap vil de samtale, finne og lage samples, prøve plug-ins og gå i foley-/feltopptaksmodus for å samle og ekstrahere sine egne sample-bibliotek.

Continue reading «Arbeidsresidency: Mathias Loose»

Arbeidsresidency: Nora Joung

I det nye prosjektet som Nora Joung utvikler til en performance og en utstilling for Volt, bruker hun juridiske dokumenter fra 1982 som utgangspunkt for å undersøke en rettsavgjørelse som slo fast at det ikke er ulovlig for politikere å bryte løfter som er gitt til deres velgere.

På BEK skal Joung gjøre opptak av voiceover til video og mikse denne. Lydlandskapet til videoen har hun bestilt fra Snorre Solberg, og i fellesskap skal de sette lyd og video sammen. Video og lydspor er del av en større installasjon hvor også flere projeksjoner inngår, og disse skal hun jobbe med å synkronisere.

Continue reading «Arbeidsresidency: Nora Joung»

Vertøykassen: Lydopptak

I denne Verktøykassen skal vi gjøre lydopptak, og se på hvordan ulike mikrofoner kan benyttes til ulike formål. Når er det lurt å bruke en retningsstyrt mikrofon? Og hvilke mikrofoner og mikrofonteknikker egner seg for feltopptak? Vi skal gå igjennom kontaktmikrofoner, shotgun, stereomikrofoner, dpa, ambisonic, mikrofoner for elektromagnetiske opptak, hydrofoner, geofoner, paraboler og mikrofon-arrays. Verktøykassen ledes denne gangen av Espen Sommer Eide.

Continue reading «Vertøykassen: Lydopptak»

Torn Tracks på Vestlandsutstillingen i Kunstgarasjen

Til Vestlandsutstillingen 2019 ble Jiska Huizing invitert med prosjektet Torn Tracks til å lage stedspesifikke lydverk til alle de seks stedene utstillingen har vært innom. BEK ved Espen Sommer Eide har vært med på å utvikle Torn Tracks, som er en digital interaktiv plattform med ulike måter å søke og organisere den samlingen av spor og lyder som danner grunnlaget for prosjektet.

Continue reading «Torn Tracks på Vestlandsutstillingen i Kunstgarasjen»

Arbeidsresidency: KairUs

I sitt pågående prosjekt «Mapping Smart Futures (MSF)» er KairUs interessert i å utforske metoder som bringer frem nye former for kunstnerisk forskning, spesielt i sammenheng med digitalisering og daglig bruk av teknologi i urbane miljøer. På BEK vil de jobbe med en flerkanals videoinstallasjon, basert på innspilt materiale fra besøk i Smartbyer, markedsføringsmateriell utgitt av selskaper og smartbyinitiativer, og annen grå litteratur som bransjepresentasjoner, rapporter og kontrakter.

Continue reading «Arbeidsresidency: KairUs»

The Valley på Greenlightdistrict

Videoen The Valley vises under årets Greenlightdistrict – den tverrfaglige kunstfestivalen i Skien som setter lys på problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. I The Valley brukes tettstedet Dale på Vestlandet som et prisme for å se på globale endringer knyttet til produksjon og økonomi. Videoen er laget av Åse Løvgren og Stine Gonsholt, og ble delvis produsert på BEK under en arbeidsresidency våren 2019. Lydutstyret som brukes til avspilling i Skien er også fra BEK.

Continue reading «The Valley på Greenlightdistrict»

BEK i Liepaja

25. – 27. september deltar vår nye prosjektutvikler ved BEK Åse Løvgren og daglig leder Lars Ove Toft i Future DiverCities’ partnermøte i Liepaja, Latvia. Vi gleder oss til å introdusere Åse for de andre partnerne og involvere henne i dette store EU-samarbeidet. Future DiverCities går inn i en avsluttende fase, og i Liepaja skal det blant annet legges planer for et omfattende kunstprogram i Bergen våren 2020. Følg med, følg med!

Continue reading «BEK i Liepaja»