Utvikling

Gjesteopphold i Italia for lydkunstnere

Liminaria, Montefalcone di Valfortore 07.07.2017 10.0014.07.2017 22.00
Liminaria, TANA art residency at Terranova di Arpaise 03.09.2017 10.0010.09.2017 22.00

Publisert

Sommeren 2017 er fire kunstnere ved BEK invitert til gjesteopphold i landlige omgivelser i Fortore i Sør-Italia. Kunstnerne vil produsere og presentere stedspesifikke lydkunst som relaterer seg til i de rurale forholdene, og som utvikles i saamarbeid med lokalsamfunnene.

Gjesteoppholdene er del av et bilateralt utvekslingsprogram mellom Italia og Norge initiert av Interferenze/Liminera og BEK, og er kuratert av Leandro Pisano (IT) og Trond Lossius (NO).

Om Liminaria

Leandro Pisano er kurator for Liminara, et av flere prosjekt som er utviklet av Interferenze New Arts Festival og som har funnet sted i ulike rurale regioner i Sør-Italia: Irpinia, Sannio og Puglia i Barsento-Trulli området siden 2003. Disse prosjektene er relatert til lydkunst, teknologisk kultur og det rurale. Med utgangspunkt i ny-media kunstfestivalen Interferenze har et sett med hybride format oppstått: gjestekunstneropphold, workshops og utforskende feltarbeid. Sammen danner de en forskningsplattform for tverrfaglige og kritiske undersøkelser inspirert av ny-media teori, kulturstudier og postkolonial teori.

Om kunstnerne

Helene M. Førde arbeider med installasjoner og skulpturelle praksiser. Arbeidene hennes er stedsspesifikke, og utforsker hvordan sted oppleves, forstås, huskes og formidles. Hun benytter seg av mange ulike materialer og teknikker, men lyd og bevegelse er gjennomgående elementer i mange av hennes arbeider.

Gunhild Mathea Olaussen arbeider med tverrkunstneriske prosjekter relatert til scenekunst og installasjoner. Hun undersøker kroppslig erfaring i lydlandskap hvor sted, materiale, kropp og tid inngår og erfares. Hun er opptatt av taktile kvaliteter, kroppslig erfaring og dramaturgisk sosiologi.

I prosjektet The Atmospherics undersøker Trond Lossius og Jeremy Welsh forståelse og opplevelse av sted. Høyoppløselig audiovisuelt materiale (4K video og surround lyd) samles på feltturer, og prosesseres og redigeres til bruk i multimedia-installasjoner som kombinerer flere lag av  video og surround lyd. Elementer og opptak fra ulike steder bearbeides og settes sammen slik at et nytt temporært sted oppstår. Dette nye stedet har referanser til mange av stedene som har vært besøkt og dokumentert, men blir aldri en direkte representasjon.

Gunhild Mathea Olaussen og Helene Førde besøker Montefalcone di Valfortore fra 10. til 15. juli 2017, mens Trond Lossius og Jeremy Welsh besøker San Marco dei Cavoti fra 4. til 9. september 2017. Gjesteoppholdene i Fortore-regionen er basert på – og utfordrer – praksisene til de utvalgte kunstnerne.

 

Foto av Gunhild Mathea Olaussen. Prosjektet er støttet av Bergen kommune.