Arrangement

Awne – en workshop med Lars Holdhus

Workshop i Bergen og på nett 05.09.2021 07.11.2021

Publisert

Awne er en tilnærming til kunst og lyd hvor naturjordbruk, skogslandbruk, buddhisme, kosmosentrisk jordbruk, biodynamisk jordbruk, sanking, skogshage og biomimikk møtes. Ved å se på forskjellige tilnærminger til økologi og natur kan vi oppdage nye måter å se på egen praksis. Ved å utforske og anvende Awne kan vi øke forståelsen av de ulike prosessene rundt oss og kompleksiteten av disse, og finne mer bærekraftige måter å være skapende kunstnere og musikere på.

Workshopen inkluderer fem økter i perioden 5. september – 7. november 2021, hvor noen økter vil foregå fysisk i Bergen mens andre vil foregå online. Fysiske økter vil strømmes på nett for de deltagerne som ikke kan møte opp personlig. Workshopen er gratis og vil foregå på engelsk.

Send en epost til bek@bek.no for å melde deg på workshopen. Merk at det er bindende påmelding og begrenset antall plasser.

Program

5. september kl. 16.00
Første økt vil være en introduksjon til Awne. Vi vil gå gjennom hva Awne omfatter, naturjordbruk og koreansk naturjordbruk.

19. september kl. 16.00
Andre økt vil omhandle forskjellige praktiske tilnærminger til økologi, kunst og lyd. Vi vil se på hva bærekraftig kunst og økologisk basert kunst er, og hvordan man kan lage bærekraftig kunst på nye måter.

17. oktober kl. 16.00
I tredje økt vil vi få en oversikt over forskjellige ideer om økologi (hovedsakelig vestlige). Vi går gjennom antropocen, holocen, dypøkologi og dark ecology. Vi vil så undersøke det praktiske utfallet av disse teoriene.

27. oktober kl. 18.00 (utsatt)

7. november kl. 16.00
Denne økten tegner opp samtidens teorier om økologi og tar for seg sanking, fermentering, bærekraftig kosthold, lagring av mat – og den sosiale og kulturelle rollen til disse praksisene. Økten vil være åpen for publikum. Send e-post til bek@bek.no for å registrere deg og få tilsendt Zoom-lenke!

De to første øktene er hovedsakelig for nye deltagere, mens de følgende øktene er åpne for deltagere på tidligere Awne-workshops ledet av Lars Holdhus. Noen av øktene vil inkludere presentasjoner fra gjester.

Om Lars Holdhus
Lars Holdhus er en norsk lyd- og billedkunstner med fokus på digital kunst og bærekraft. Han jobber med spillverdener, kunstig intelligens og lyd. Holdhus slipper musikk under navnet TCF, og har tidligere fremført verk på Henie Onstad og Borealis. Han er en del av PAN som er basert i Berlin.

http://www.larsholdhus.com/

Bilder: Lars Holdhus
Protrettfoto av Lars TCF Holdhus: Matthijs Diederiks

Awne – en workshop med Lars Holdhus er del av BEK sitt symposium “The only lasting truth is change” som vil utfolde seg høsten 2021 med et kjernearrangement 18.-20. november. Følg med på våre hjemmesider for oppdateringer av programmet.