Arrangement

Warp and weft

Østre 19.03.2014 17.0019.03.2014 19.00

Publisert

Opphavet til utforskingen av vev var en interesse for overgangen mellom teknologier. Hvordan veven og tekstilindustrien har vært arnestedet for computerteknologien, og hvor mange elementer fra den gamle teknologi blir med over i den nye. Performancen med vev er et forsøk på, gjennom kunst, å få øye på hva begrepet varighet og tid kan romme og hvordan teknologi kan ses som en lang tvunnet tråd opp gjennom historien med en rekke spor den trekker med seg videre. Formmessig blir det en bevegelse på skalaen mellom det fortettede og det langstrakte, mellom lys og mørke, mellom maskin og menneske.
Til Borealisfestivalen har Anne Marthe Dyvi invitert billedkunstner Idunn Aune Forland til å veve, og sammen med Dyvi være både instrument og utøver.
Performancen er produsert i samarbeid med BEK, Bergen senter for elektronisk kunst for Borealis.
http://www.borealisfestival.no/2014/anne-marthe-dyvi/