VISNINGSARENA / SAMARBEIDSPARTNER

Som visningsarena og samarbeidspartner kan dere inngå prosjektsamarbeid med BEK, med felles mål om å styrke kunstneres visningsforhold. Dere kan få tilgang til vårt prosjektrom og vår kompetanse gjennom veiledning og rådgivning. Avtal et møte med oss ved å sende e-post til bek@bek.no Våre faglige ansatte vil vurdere deres prosjekt ut fra prosjektets styrke, faglige relevans og vår kapasitet.

Rådgivning om kunst og teknologi
Våre ansatte kan rådgi og veilede om kunst og teknologiprosjekter etter avtale.

Prosjektsamarbeid
Våre ansatte kan samarbeide om utvikling av kunst og teknologiprosjekter etter avtale. Vi har en sesongdelt planleggingshorisont, så henvendelser ang. høsten må være oss i hende seinest våren før, og vise versa.

Prosjektrom
Våre prosjektrom kan benyttes etter avtale for visning og utvikling av kunst og teknologiprosjekt.

Promotering
BEK promoterer samarbeidsprosjekt på vår nettside og videre i våre kanaler.

Kuratering
Våre ansatte kan i samarbeid eller selvstendig kuratere og programmere innhold til ulike arena/partnere etter avtale. Mer info om dette får du når du tar kontakt.

Visningssamarbeid
BEK kan inngå prosjektsamarbeid som også resulterer i samarbeid om visning av kunst og teknologi. Samme sesongbaserte planlegging praktiseres for dette arbeidet.