VISNINGSARENA / SAMARBEIDSPARTNER

Som visningsarena og samarbeidspartner kan dere inngå prosjektsamarbeid med BEK, med felles mål om å styrke kunstneres visningsforhold. Dere kan få tilgang til vårt prosjektrom og vår kompetanse gjennom veiledning og rådgivning. Avtal et møte med oss ved å sende e-post til bek@bek.no Våre faglige ansatte vil vurdere deres prosjekt ut fra prosjektets styrke, faglige relevans og vår kapasitet.

Rådgivning om kunst og teknologi
Våre ansatte kan rådgi og veilede om kunst og teknologiprosjekter etter avtale. Mer info kommer.

Prosjektsamarbeid
Våre ansatte kan samarbeide om utvikling av kunst og teknologiprosjekter etter avtale. Mer info kommer.

Prosjektrom
Våre prosjektrom kan benyttes etter avtale for visning og utvikling av kunst og teknologiprosjekt etter avtale. Mer info kommer.

Promotering
BEK promoterer samarbeidsprosjekt på vår nettside og videre gjennom i våre kanaler.

Kuratering
Våre ansatte kan i samarbeid eller selvstendig kuratere og programmere innhold til ulike arena/partnere etter avtale. Mer info kommer.

Visningssamarbeid
BEK kan inngå prosjektsamarbeid som også resulterer i samarbeid om visning av kunst og teknologi. Mer info kommer.