Videodokumentasjon: Paul Johannessen

The Carrier (2020) av Hanan Benammar
Videoinstallasjon

The Carrier er utviklet på oppdrag fra BEK med utgangspunkt i den formidable teknologiutviklingen de siste 20 årene, og som BEK tematiserer i forbindelse med sitt 20-års jubileum i 2020. Installasjonen er del av utstillingen Den latente byen på Bergen Kjøtt 12 – 29. november, og denne digitale presentasjonen vil være tilgjengelig i hele ustillingsperioden. Les mer om prosjektet og kunstneren her.

For oss som bor i urbane strøk, blir duer ofte beskrevet som «flygende rotter». Men å avle duer er fortsatt en populær aktivitet i Europa, og som er enda mer utbredt i Midtøsten. I The Carrier fortelles historier hvor duer er protagonister, mens en duekleiv på Askøy observeres med spionkamera.

Kamera 1: Hanan Benammar
Kamera 2: Espen Sommer Eide
Kamera 3: YouTuber chest peak-

Stemme 1: Hanan Benammar
Stemme 2: Eléonore Griveau
Stemme 3: «Ali»

Tekst 1 and 2: Hanan Benammar

Tekst 3: «Ali», BBC, Hanan Benammar, Kristin Foss, Herman Reksten (Ship to Gaza in Recording for the Birds by Futurefarmers), Independent; alle omskrevet og tilpasset av Hanan Benammar i samarbeid med «Ali».

Foto: Thor Brødreskift