Future DiverCities

Survival Kit for the Age of Technology – en videobok skapt i fellesskap

BEK - LAB 10.06.2019 16.06.2019
BEK - Videovisning åpen for publikum 15.06.2019 18.0015.06.2019 21.00

Publisert

10 – 16. juni er det igjen tid for Future DiverCities LAB på BEK! Denne gangen tar vi utgangspunkt i fjorårets seminar Survival Kit for the Age of Technology, og inviterer en rekke kunstnere, andre kreative og eksperter til – i fellesskap – å lage et Survival Kit for Age of Technology, i form av en videobok. Resultatet vises for publikum på BEK lørdag 15. juni.


Videovisning lørdag 15. juni fra kl. 18.00 – gratis og åpen for alle!
Lette forfriskninger vil bli servert.
Merk at visningen begynner kl. 18.10
Velkommen!


Samfunnsborgeren svømmer omkring i begreper, tekniske duppeditter, og nye og gamle kommunikasjonsvaner som er blitt avfødt av den teknologiske utviklingen. Det er kommet så mye nytt på kort tid, at vi ikke har rukket å bli enige om hva det hele betyr i praksis, eller i teori, eller for samhandlingen oss i mellom. Vi har vel alle kjent – på jobben, i privatlivet, i alle relasjoner vi inngår i – at vår forståelse av denne teknologien ikke strekker til. Hva den betyr for oss og hva den gjør med oss er ikke så lett å få oversikt over når vi står i den til knes. Vår tid er skremmende, frustrerende og kan gå i mange retninger. Hva bør vi vite, hva bør vi gjøre og hva må vi mestre?

Med dette som utgangspunkt skal vi i denne LAB’en skape en videobok sammen; et Survival Kit for Age of Technology. Videoboken vil bli laget av kunstnere, andre kreative og eksperter som alle er foreslått gjennom Future DiverCities (FDC) for denne LAB’en hos BEK.

LAB’en er en oppfølging av fjorårets seminar Survival Kit for Age of TechnologyUndersøkelsene vi gjorde da resulterte i erfaringer, kunstnerisk resultat og viktigst: tre forelesninger som gir råd om hva vi trenger å ha med oss i vår Survival Kit for Age of Technology. Forelesningene finnes som tekster og som en innspilt video fra live stream tilgjengelig på BEKs Vimeo. Deltakerne i årets LAB vil forholde seg kunstnerisk og diskursivt til dette materialet, og skape nytt innhold. Formatet er tidsbasert og skal bli til en video bestående av flere kapitler. Videoboken blir laget med produksjonsfasilitetene på BEK, og med hjelp av videograf Paul Johannessen og kunstner Anne Marthe Dyvi.

De inviterte kunstnerne er både lokale og internasjonale, og alle har erfaring med og interesse for teknologi, forskning og kunstnerisk praksis. LAB’en vil fasilitere teknologi og verktøy, forskningsmateriale, prosjektrom og et faglig program med samtaler og utflukter. Videoboken blir skapt av alle som deltar, og deltakerne har et felles eierskap til arbeidet som de kan dele og bruke i fremtiden. Workhopuken avsluttes med visning av videoboken på BEK, åpen for publikum. 

Deltagere
Kunstnerne Samuel Brzeski (GB/NO), Stine Gonsholt (NO/DE), David Guez (FR), Linda Kronman (FI), Åse Løvgren (NO), Sara Salamon (HR) og Andreas Zingerle (AT)

Bestilte kapitler til videoboken
Michael Ang, Rocio Berenguer og Tarik Hindic

Andre bidragsytere
Anne Marthe Dyvi: Kunstner og kunstnerisk utvikler på BEK, kurator og ansvarlig for prosjektet
Paul Johannesen: Videograf og filmskaper
Vilde Salhus Røed: Kunstner og informasjonsmedarbeider på BEK
Yana Gorbalenya: Kunstner og produksjonsassistent for LAB’en

LAB’en er utviklet av Anne Marthe Dyvi for BEK og FDC

Om de deltagende kunstnerne

KairUs Art + Research
KairUs består av de to kunstnere Linda Kronman (Finland) og Andreas Zingerle (Østerrike), som begge for tiden er basert i Bergen. De undersøker tema som sårbarhet i IoT-enheter, privatisering av bystyring i «smarte byer» og borgersensitive prosjekter der teknologien brukes til å gjenvinne kontrollen over våre levende omgivelser. Den praksisbaserte forskningen deres er flettet sammen med deres kunstneriske produksjon, hvor de adopterer metodologier brukt av antropologer og sosiologer. KairUs’ kunstverk blir ofte informert av arkivforskning, deltakelse og observasjoner, og feltforskning. Foruten kunstproduksjon publiserer de akademiske forskningstekster og fritt tilgjengelige publikasjoner for å kontekstualisere sine kunstverk innen bredere diskurser rundt datarettigheter og -sikkerhet, aktivisme og hacking-kultur, forstyrrende kunstpraksiser, elektronisk avfall og internettets materialitet.
KairUs

David Guez
David Guez skaper kunstneriske prosjekter relatert til nye medier, og som hovedsakelig fokuserer på temaene minne og tid. Han har jobbet med realiseringen av flere samarbeidsplattformer som stiller spørsmål ved bruk og begrensninger av ny teknologi, som samtidig tilbyr nye alternativer. Disse prosjektene er produsert for og er i bruk ved mange kunstinstitusjoner som Centre Pompidou, Jeu de Paume Gaité lyrique, plateau, Centre Barbara, Banff, File Festival Brasil, ISEA 2015/2016.
David Guez

Samuel Brzeski
Samuel Brzeskis videoer, tekster og performancer omhandler hvordan akselerasjonene i den moderne kulturen har forvandlet vår oppfatning av tid og endret vår forståelse av hva det betyr å være til stede. Dette inkluderer en interesse for stemmens temporalitet, opplevelsen av deja vu og kulturrepetisjon, og den effekten digital kultur på følelser. I arbeidene fokuserer han på å bygge empatiske veier mellom stadig mer isolerte individer, for å skape en felles forståelse. Dette gjør han ved å fremme en atmosfære av delt erfaring gjennom omsluttende video- og lydinstallasjoner, samt utvidede performancearbeid som fokuserer på stemmen. Installasjonene og performancene tar ofte utgangspunkt i skriving og tekst, både utfra sine egne og andres tekster.

Brzeski (b. 1988, London) har en BA i engelsk litteratur fra University of Sheffield, UK og en MA i kunst fra Kunstakademiet i Bergen. Han har stilt ut i London, Venezia, Berlin, Praha og Bergen, og har vært på residencies i Italia, Tyskland, Finland og Wales. Han er medlem av det Bergensbaserte skrivekollektivet TEXSTgroup, som undersøker tilstedeværelsen av tekst innen visuell kunst i alle sine manifestasjoner. Brzeski er for tiden forskningsassistent i nye medier ved Kunstakademiet i Bergen, UiB, og bor og arbeider i Bergen.
Samuel Brzeski

Åse Løvgren
Åse Løvgren arbeider i et bredt spekter av formater, hvor samarbeid ofte er kjernen. I samarbeid med Stine Gonsholt jobber hun for tiden med prosjektet «The Valley», der de bruker tettstedet Dale i Vaksdal som et prisme for å se på globale endringer knyttet til produksjon, digitalisering, handel og verdiskapning, og hvordan slike endringsprosesser påvirker stedets status og forholdet mellom det materielle og immaterielle. En ny type industri har inntatt de gamle fabrikkbygningene i Dale, som nå huser en stor datapark som graver etter Bitcoin. Prosjektet arbeider med lydene og overflatene av landskapet blandet med historien og dagens historier fra Dale. Løvgren var medforsker i «Synsmaskinen» på Kunstakademiet, UiB (synsmaskinen.net), et forskningsprosjekt som foreslår en mangesidig undersøkelse av moderne kriser. Sammen med Karolin Tampere initierte hun det pågående samarbeidsprosjektet Rakett i 2003, som er en mobil plattform for flerstemt utveksling gjennom samarbeidende og undersøkende kuratoriske og kunstneriske prosjekter. Hun er prosjektutvikler ved VISP, hvor hun er vert for Kritikersamtaler som tar sikte på å engasjere en offentlig samtale og respons på kunstutstillinger og prosjekter.

Pågående utstillinger og prosjekter er Balkong Tromsø/Tromsø Kunstforening: Opptreden i samarbeid med Frans Jacobi, Jordmarkedet Stockholm kurert av Mossutställningar, Vestlandsutstillingen 2019 kurert av Marte Danielsen Jølbo og Nye Fortsettelser kuratert av Anne Szefer Karlsen. I mars hadde hun et arbeidsresidency på Bergen senter for elektronisk kunst.

Stine Gonsholt
Stine Gonsholt arbeider innen video-, foto-, animasjons- og lydinstallasjoner. Gonsholt har de siste årene jobbet med prosjekter som tar opp spørsmål knyttet til utviklingsprosesser. Endringer i lokalsamfunn som en følge av økt global mobilitet er en hovedinteresse. Fra 2017 har hun samarbeidet med kunstneren Åse Løvgren, om en landskapsundersøkelse av Dale på Vestkysten av Norge (The landscape as idea and reference point).

Gonsholts arbeider har vært utstilt internasjonalt, og er blant annet innkjøpt av Kullturrådet (2005), Universitetet i Stavanger (2006) og Den norske journalistforening (2009). Hennes første dokumentarfilm «Mission Mongolia» mottok BKH-prisen i 2003 og ble vist på NRK. Hun har mottatt statlig arbeidsstipend for kunstnere og i 2014 «Telemark fylkeskommunes fotavtrykk» for prosjektet «Korridorer», hvor hun dokumenterte overganger forårsaket av infrastrukturkonstruksjoner i Benin, Togo og Burkina Faso.

Stine Gonsholt (f. 1973 i Skien) ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Bergen i 2003. Hun bor og jobber i Skien og i Berlin.
Stine Gonsholt

Sara Salamon
Sara Salamon (f. 1991) er visuell kunstner som bor og arbeider i Zagreb, Kroatia. I arbeidene sine forsøker hun å «svikte» mediet gjennom å transformere det, omforme det, gjenbruke det, og konstant skape ulike forhold av og for det. Den ultimate inspirasjonen finner hun i kollektiv villmark. Hun lager ulike eksperimenter sammen med Hrvoje Spudić, og er medlem av kollektivene Experiment Platform, Muzak og B.A.K.A. productions som hun kombinerer med performativ kunst, visuell kunst og film. Sara arbeider kunstner, filmfotograf, filmredigering og som media tekniker. På fritiden utforsker hun, selvlært og entusiastisk, nye teknologier og metodologier. Siden 2013 har hun vist kunstneriske arbeid og samarbeidsprosjekt i gruppeutstillinger i Rijeka, Sisak, Zagreb, Ljubljana, Graz and Berlin.

Sara Salamon


Om Future DiverCities (FDC)

#co-creation    
Future DiverCities (FDC) er et initiativ mellom 10 partnere i Europa og Canada, som alle sentrale aktører innen bymiljø og nye kunstneriske former. FDC er finansiert av Kreativt Europa-programmet for å utforske kraften i kreativ innovasjon i utfordrende byområder. FDC bruker interkulturelt samarbeid i en sosiokulturell og digital kontekst, og ønsker å styrke visjonen om kunst i byer. Samarbeidet ønsker å utnytte ånden i og tenkemåten til Byen 3.0, en visjon om at byer i vår digitale tidsalder kan “harnessing the collective imagination and intelligence of citizens in making, shaping and co-creating their city” (Prf. Charles Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators.)

FDC utforsker nye måter å samarbeide og skape i fellesskap på ved å bruke innovative samarbeidsmetoder i kunstneriske prosesser, legge til rette for kunstverk som omrokerer på urbane geografier, eller utforsker nye, delaktive digitale verktøy for kreativt å oppleve byen.

#LivingCities   
FDC er et helhetlig program som ser på den stadig skiftende rollen kunst og kreativt arbeid i urbane kontekster. Programmet inkluderer et bredt spekter av aktiviteter, som samfunnslaboratorier, workshops for medborgere og kunstneriske inngrep, for å utforske og vise hvordan kunstnere og andre kreative kan foreslå innovative måter å bygge våre fremtidige byer og hvordan dette er reaksjoner på dagens tanker og behov rundt bytransformasjon.

FDC ser kreativ innovasjon som et verktøy for at borgerne kan se ting på nye måter, og støtte utviklingen av sterkere samfunn som bidrar til lykkelige og motstandsdyktige byer.

Future DiverCities er støttet av Kreativt Europa-programmet