Arrangement

Signatur

BEK 10.01.2008 00.0015.12.2008 00.00

Publisert

Unge talenter med kreative ideer får en unik sjanse til å komme i kontakt med spennende profesjonelle kunstmiljøæer i Bergen når BEK inviterer til gratis kurs. Det handler ikke bare om å lære noe og gå hjem igjen, men er basert på at ungdom mellom 13 og 25 skal få bruke og utvikle sine resurser i kulturlivets profesjonelle miljøer over lengre tid. Med jevne mellomrom samles deltagerne til workshops og prosjektvirksomhet ved BEK.

Et av sluttresultatene fra 2008 var videoen “Skate”, hvor deltagerne selv er aktører og står for idéutvikling, filming, lydfesting, redigering og musikk. Filmen ble vist første gang på Avgarde sitt arrangement 17/2 2009.

Prosjektets egne web-sider finner du her. Faglig ansvarlig for tiltaktet er Maria Øy Lojo.

Prosjektet inngår i Bergen kommunes kulturstrategiske ungdomsprogram Signatur, hvor et av tiltakene er å inngå samarbeid med profesjonelle miljøer som kan gi drahjelp til de unges kultur- og kunstutvikling.

Prosjektet har også mottatt støtte fra Norsk kulturråds støtteordning Kunstløftet.