Arrangement

Ricardo del Pozo @ NZEMS

NZEMS 01.09.2010 00.0003.09.2010 00.00

Publisert

Her følger en kort beskrivelse fra Ricardo om invitasjonen:

I forbindelse med NZEMS 2010 ( The New Zealand Electroacoustic Music Symposium ) har jeg blitt forespurt om å holde en presentasjon av mitt masterarbeid, “adaptation/volume”. Presentasjonen vil blant annet omhandle bruken av Jamoma som verktøy for utvikling og produksjon av kunstneriske utrykk og ideer.

Siden dette symposiumet har som hovedtema multikanals lydverk vil også presentasjonen ta for seg de mulighetene for spatialisering av lyd som er unik for Jamoma. Presentasjonen vil også reflektere BEKs involvering i programvareutviklingen, og hvordan samarbeidet med BEK utgjorde en viktig brikke i mitt masterprosjekt.

Ricardo del Pozo er støttet av BEK i forbindelse med dette oppdraget, og vi ønsker ham en hyggelig og interessant tur.