Kunngjøring

«Representasjon (for folk og de som representerer dem)» av Toril Johannessen

Bergen Rådhus, Rådhusgaten 10 31.08.2022

Publisert

Verket «Representasjon (for folk og de som representerer dem)» av Toril Johannessen er nå installert på Rådhuset i Bergen. I samarbeid med BEK brukte Johannessen maskinlæringsteknologi i arbeidet med verket.

Verket er et bestillingsverk for Bergen kommune til Rådhuset i Bergen, og består av digitalvevde tekstiler med datagenererte bilder basert på 900 innsendte portretter av innbyggere i Bergen. Gjennom bildeinnsamlingskampanjen «Gruppebilde Bergen» og invitasjoner på flere språk ble innbyggerne oppfordret til å sende inn bilder av seg selv. Bildene som ble samlet inn ble lagret og bearbeidet på BEKs server for maskinlæring, der datasystemet brukte portrettene som grunnlag for å generere et mangfold av nye, fiktive ansikter. Verket ble ferdigstilt sommeren 2022.

Den ene delen er installert i et glasskap ved hovedinngangen til Rådhuset, og kan dermed sees av alle også utenom åpningstidene til resepsjonen. Den andre delen er installert som gardiner på møterommene i øverste etasje, der ansatte og folkevalgte i bygningen ser verket daglig. Bergen kommune inviterer publikum til omvisninger på Rådhuset under Kulturnatt fredag 9. september 2022.

Maskinlæring og kunstig intelligens har lenge vært på radaren for mange som er interessert i kunst og teknologi. Utviklingen og mulighetene innen maskinlæring har de siste årene skutt fart gjennom bruken av datamaskiner med ekstrem regnekraft og tilgangen på store datasett å trene på. De senere årene har BEK vært involvert i flere store kunstprosjekter som omfatter maskinlæring, har arrangert en serie workshops og investert i maskinvareressurser på feltet.

I den kunstneriske prosessen kan maskinlæring og kunstig intelligens brukes til å skape video, bilder, tekst og lyder. Bilder og lydmateriale kan for eksempel brukes som grunnlag for dyp læring, en prosess hvor maskinen lærer seg å gjengi materialet i nye former uten at mennesker er involvert i å avgjøre hva som er rett eller galt «svar». Det ligger et estetisk potensial i nettopp det å se en ny form for representasjon utfolde seg – en ny kunstform. Og det ligger også en underliggende politisk spenning i dette, siden denne teknologien er så tungt involvert i spørsmål om manipulasjon av sannhet, overvåkning, energiforbruk i datasentre og automatisering av arbeidsplasser. BEK ønsker å utvikle prosjekter hvor den estetiske bruken av denne teknologien også utfordrer disse spørsmålene.

Les mer i BEKs arkiv: https://bek.no/gruppebilde/

Les mer hos kunstneren: https://www.toriljohannessen.no/works/representasjon/

TORIL JOHANNESSEN

Toril Johannessen er billedkunstner med base i Bergen. Tilbakevendende tema i hennes kunstneriske praksis er hvordan historiske forhold og den teknologiske utviklingen påvirker oppfatning og representasjon. Hun sammenstiller ofte historiske data med egen utforskning og datainnsamling, med et særlig blikk på hvordan vestlig vitenskapelig metodologi sameksisterer med andre rammeverk for kunnskap, verdier og overbevisninger.

Foto: Bent René Synnevåg (1, 3, 5), Toril Johannessen (2, 4).