www.ShowMeLove

Marit Eikemo leser høyt teksten www.ShowMeLove for kamera på Bergen Kjøtt 29. november 2020.
Foto: Thor Brødreskift

www.ShowMeLove (2020) av Marit Eikemo

Les teksten www.ShowMeLove her

Gjennom alle tider har menneske søkt saman i fellesskap. For kjærleik, for vennskap, for å få jobben gjort, for å bygge samfunn. Denne tida er ikkje noko unntak. Vi søker saman meir enn nokon gong, men vår tids fellesskap er ambivalent. Alle vil bli sett, alle kan sjå – og alle tenker sitt.

Marit Eikemo ble invitert av BEK til å skrive en tekst med utgangspunkt i den formidable teknologiutviklingen de siste 20 årene, og som ble tematisert i forbindelse med BEK sitt 20 års jubileum i 2020. www.ShowMeLove ble publisert for Den latente byen.