Kunngjøring

Open call: Landscape as Material Witness

Bergen og omegn 06.09.2021 25.02.2021

Publisert

Vi har to ledige plasser i en todelt workshop med Fredrik Salhus (fotogrammetri) og Susan Schuppli (Material Witness). I workshopen vil vi vil undersøke hvordan visuelle spor i landskap kan leses av, og hvordan disse sporene kan vitne om pågående prosesser som naturødeleggelser, klimaendringer eller politiske og økonomiske forandringer.
 
Del 1: Fotogrammetri med Fredrik Salhus
6.-8. september 2021

Vi vil få en innføring i fotogrammetri, som brukes til å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet av fotograferte objekter. Vårt fokus vil ligge på hvordan vi kan bruke dette verktøyet i kartlegging og undersøkelser av objekter og andre avgrensede områder. Kurset vil ledes av Fredrik Salhus, som har flere års erfaring med verktøyet, og vil gi oss innføring i programmer som Meshroom, Meshmixer og Blender. I tillegg vil vi ta for oss kontekstualiserende materiale gjennom tekst og film, som belyser problemstillingene og forbereder andre del av workshopen.

Del 2: Material Witness med Susan Schuppli
21.- 25. februar 2022

Del 2 av workshopen ledes av forsker og kunstner Susan Schuppli, som står bak prosjektet “Material Witness”. Her har hun undersøkt hvordan materielle ting kan opptre som vitner og
således inngå i det komplekse spørsmålet om hva vi kan ha kunnskap om. For eksempel kan iskjerner ha klare spor fra den industrielle revolusjonens begynnelse, med dens tilhørende
luftforurensning, eller man kan finne spor i et landskap som forteller historier om vold, krig eller politiske transformasjoner. Workshopen vil inneholde en blanding av teoretiske
diskusjoner og en lengre utflukt i et bestemt landskap. Detaljer kommer på plass tidlig høst, 2021.
 
Deltakere forplikter seg til å være med på både del 1 og 2 av workshopen. Det vil legges vekt på at deltakerne kan utvikle sine egne prosjekter i forlengelse av sine eksisterende praksiser. Workshopen foregår i Bergen (og omegn). Vi betaler reise (inntil kr 4000 per del) og overnatting for begge delene.
 
Vi har to ledige plasser på workshopen for profesjonelle kunstnere. Hvis du er interessert i å delta, ber vi deg sende til ase@bek.no:

– CV
– Link til hjemmeside eller liten portfolio av tidligere arbeider
– En kort tekst om hvorfor du ønsker å delta (maks 250 ord)

Frist: 19. august 2021

Workshopen blir hovedsakelig på engelsk.

Workshopen er et samarbeid mellom BEK og KMD (Institutt for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen), og utgjør en del av forskningsprosjektet «Illuminating the Non-Representable» ledet av professor Hilde Kramer.

For spørsmål eller informasjon, kontakt Åse Løvgren på ase@bek.no, eller 93645257

Bilder: Stillbilder og prosessbilde fra videoen Strømforgreininger av Ingrid K. Bjørnaali, vist på Akademirommet, Oslo 2021